Informatie voor scholieren en studenten over gevangenissen

Ben je op zoek naar meer informatie over DJI voor bijvoorbeeld een werkstuk, scriptie of onderzoek? Dan kun je hier informatie en nuttige links naar andere websites vinden.

Wetenschappelijk onderzoek

DJI stelt jaarlijks een kennisagenda op, met de thema's waaraan we extra aandacht gaan besteden. Als daarbij inzet van studenten gewenst is, wordt daarvoor een vacature opengesteld. Heeft u zelf een onderwerp waarvoor u graag wetenschappelijk onderzoek wilt verrichten binnen een bepaalde divisie van de Dienst Justitiële Inrichtingen? Dan leest u hier meer over de manier waarop u uw aanvraag bij ons kenbaar kunt maken.

Rondleidingen

Rondleidingen binnen onze inrichtingen zijn voor scholieren en studenten niet mogelijk, met uitzondering van groepen die voor hun werk of opleiding een duidelijke binding hebben met DJI. In dat geval kun je een schriftelijk verzoek indienen bij één van onze inrichtingen, ter attentie van de vestigingsdirecteur. Vermeld bij de aanvraag in ieder geval het doel en de grootte van het gezelschap.