Penitentiair Psychiatrisch Centrum (PPC)

Wat is een penitentiair psychiatrisch centrum (PPC)?

Een penitentiair psychiatrisch centrum (PPC) biedt psychiatrische zorg aan gedetineerden met psychiatrische klachten en/of gedragsproblemen. In een PPC is er sprake is van vrijheidsbeneming. Het kan hierbij gaan om een inhechtenisneming, een preventieve bewaring of een strafoplegging door de rechter.

Is een PPC onderdeel van een penitentiaire inrichting?

Ja, een PPC bevindt zich in een penitentiaire inrichting.

Hoeveel PPC’s zijn er in Nederland?

Sinds 2009 beschikken de penitentiaire inrichtingen (PI) in Nederland over in totaal vier PPC's. Deze centra zijn gevestigd in vier Nederlandse gevangenissen: PI Haaglanden (Scheveningen), PI Vught, Justitieel Centrum Zaanstad en PI Zwolle.

Voor wie is een PPC bedoeld?

Als een gedetineerde psychiatrische klachten en/of gedragsproblemen heeft, adviseert de psycholoog van de gevangenis over verdere hulp. Voorbeelden zijn: angstklachten, somberheid, verwardheid of problemen met alcohol, drugs of agressie. In alle PPC’s wordt zorg aan mannen geboden, in Zwolle en Zaanstad zijn er ook plekken voor vrouwen.

Hoe wordt iemand doorverwezen naar een PPC?

De gevangenispsycholoog oordeelt of een gedetineerde in aanmerking komt voor een doorverwijzing naar een PPC. Hij overlegt hierover met een psychiater en andere zorgdisciplines.

Daarnaast kan een gedetineerde ook direct bij aanvang van de hechtenis vanuit het politiebureau of door de rechter-commissaris worden doorverwezen naar een PPC, op indicatie van een psychiater van het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP) of de GGD/GGZ.

Als de psychische problemen (dankzij de behandeling) zijn opgelost of voldoende beheersbaar zijn, wordt de gedetineerde weer teruggeplaatst in de reguliere inrichting, eventueel op een afdeling met een Extra Zorg Voorziening.

Als de gedetineerde zijn straf heeft uitgezeten of de hechtenis wordt opgeheven en de psychische problemen zijn nog niet voldoende behandeld, dan wordt de patiënt vanuit het PPC zoveel mogelijk naar de reguliere geestelijke gezondheidszorg overgeplaatst.

Wat is het doel van een PPC?

Een PPC verleent zorg aan gedetineerden met (ernstige) psychische problemen en psychiatrische stoornissen, binnen de specifieke detentieomgeving.

De PPC’s leveren hiermee een bijdrage aan het verminderen van het recidiverisico en zorgen voor continuïteit van zorg door nauw samen te werken met ketenpartners.

Wie werken in een PPC?

In een PPC werken onder andere zorg behandel inrichtingswerkers, verpleegkundigen, gezondheidszorgpsychologen, vaktherapeuten, artsen en psychiaters.

Er wordt geïnvesteerd in het kwalificeren van personeel door erkende opleidingen en zorgprogramma's aan te bieden. Dit is belangrijk, omdat een PPC zorg wil bieden die vergelijkbaar is met de zorg in de GGZ. Daarbij wordt rekening gehouden met de kansen en beperkingen binnen de detentieomgeving.

Welke afdelingen zijn er in een PPC?

Elke PPC heeft een aantal verschillende afdelingen. Op welke afdeling een gedetineerde wordt geplaatst, is afhankelijk van de zorg(zwaarte)- en behandelbehoefte. Voordat een gedetineerde in een PPC wordt opgenomen, wordt bekeken welke afdeling het beste aansluit.

Hoe ziet een dag in een PPC eruit?

Iedere afdeling van een PPC heeft een eigen dagprogramma, afgestemd op de behoeften van de gedetineerden op die afdeling. In het dagprogramma zit bijvoorbeeld bezoek, sport, arbeid, luchten, onderwijs en bibliotheek. Daarnaast zijn er ook therapeutische activiteiten, zoals non-verbale therapieën, Health4You en Liberman trainingen.

Is een PPC gecertificeerd?

Ja. In 2015 behaalden de PPC’s in Den Haag, Vught en Zwolle het certificaat voor het kwaliteitssysteem ISO 9001. Het PPC in JC Zaanstad is halverwege 2016 geopend en begint in 2017 met het certificeringsproces. De PPC’s ondergaan periodiek een hertoets, waarin wordt beoordeeld of de ISO-certificering met drie jaren kan worden verlengd.