Missie van DJI

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is een agentschap van het ministerie van Veiligheid en Justitie met een missie, kernwaarden en bedrijfscultuur.

Missie en motto

De missie van DJI luidt als volgt:
'De Dienst Justitiële Inrichtingen levert een bijdrage aan de veiligheid van de samenleving door de tenuitvoerlegging van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen en door de aan onze zorg toevertrouwde personen de kans te bieden een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen.'

Dit betekent dat DJI naast het insluiten van mensen ook verantwoordelijk is voor hun dagelijkse verzorging. Medewerkers van DJI werken dus met elke doelgroep op een andere manier aan de voorbereiding op terugkeer in de maatschappij. Want maatwerk is nodig. Volwassen gedetineerden biedt DJI bijvoorbeeld structuur, houvast en hulp. DJI helpt jongeren weer op de rails door ze de nodige bagage mee te geven. Justitiabelen uit de forensische zorg biedt DJI behandeling en begeleiding. En ook bij vreemdelingen, die binnenkort Nederland moeten verlaten, zorgt DJI dat samenwerkingspartners alle ruimte krijgen om de uitzetting zo goed mogelijk voor te bereiden.

Agentschap van het ministerie

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is een agentschap van het ministerie van Veiligheid en Justitie (VENJ). De hoofddirectie legt verantwoording af aan de Directeur Generaal Preventie, Jeugd en Sancties van het bestuursdepartement.

Gekwalificeerd personeel

Door zowel voldoende detentie- en behandelcapaciteit als gekwalificeerd personeel beschikbaar te stellen zorgt DJI ervoor dat door de rechter opgelegde vrijheidstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen direct ten uitvoer kunnen worden gelegd. Daarbij is een goede afstemming met ketenpartners onontbeerlijk.

Kernwaarden en bedrijfscultuur

Onze medewerkers zijn de belangrijkste factor in de beïnvloeding van de aan hun zorg toevertrouwde personen.

Om op een professioneel betrokken wijze invulling te kunnen geven aan de dagelijkse begeleiding, bewaking, behandeling en verzorging van justitiabelen stelt de organisatie hoge voorwaarden en eisen aan zowel kerncompetenties als het gedrag van haar medewerkers. Onze kernwaarden zijn: betrouwbaar, deskundig, respectvol en mensgericht.

In een bedrijfscultuur waarin integriteit, openheid en wederzijds vertrouwen centraal staan, heeft het management een voorbeeldfunctie.