Re-integratie

Jaarlijks keren circa 30.000 volwassen gedetineerden terug uit detentie in de samenleving. Om te voorkomen dat iemand terugvalt in crimineel gedrag, is het belangrijk al vanaf dag 1 van detentie die terugkeer voor te bereiden. Het gevangeniswezen van DJI ondersteunt gedetineerden daarbij samen met netwerkpartners, zoals gemeenten, reclassering en vrijwilligersorganisaties. Gezamenlijk werken ze aan hetzelfde doel: een veiliger samenleving en vermindering van recidive en maatschappelijke overlast.