Ketenpartners re-integratie

De uitdaging die we hebben, is hoe we er samen - gevangeniswezen en ketenpartners - voor zorgen dat het aantal recidivisten afneemt. Daarom maakt DJI het voor de ketenpartners zo makkelijk mogelijk om al tijdens detentie samen te beginnen met de voorbereiding op nazorg en re-integratie.

De PI als ketenpartner

Om nog toegankelijker te zijn voor onze ketenpartners, heeft het gevangeniswezen negen regionale samenwerkingsverbanden opgericht. Binnen ieder samenwerkingsverband is er een (plaatsvervangend) vestigingsdirecteur verantwoordelijk voor ketensamenwerking met een eigen staffunctionaris ketensamenwerking.

Werken met en in de PI

Wanneer u in een PI komt, of dat nu op regelmatige basis is of voor een eenmalig bezoek, dan is er een aantal zaken waar u rekening mee moet houden. Zo zien wij graag dat u zich aan de gedragscode van DJI houdt. Deze code geldt voor medewerkers van DJI, maar ook voor niet-ambtenaren zoals uitzendkrachten, gedetacheerden en externen. In de gedragscode staan respect, betrouwbaarheid, openheid en professionaliteit centraal. U kunt de gedragscode opvragen bij elke PI.

Bezoek aan gedetineerden

Verschillende partners kunnen al tijdens de detentie de gedetineerden bezoeken om een start te maken met de nazorg. Daar zijn nu al talloze voorbeelden van: verslavingszorginstellingen organiseren bijeenkomsten binnen de PI, gemeenten houden spreekuren binnen de muren om gedetineerden te helpen met zaken als identiteitsbewijs, schuldhulpverlening en huisvesting. Voor u en andere ketenpartners heeft vroegtijdig werken aan re-integratie tijdens de detentiefase grote voordelen:

  • de gedetineerde (uw cliĆ«nt) is altijd aanwezig en beschikbaar,
  • iedere gedetineerden heeft een Detentie- en Re-integratieplan (D&R) plan,
  • gedetineerden zijn vaak gemotiveerd - doorgaans gemotiveerder dan na zijn detentie,
  • en door de gedetineerde goed voor te bereiden op zijn terugkeer naar de maatschappij, bereiken we als ketenpartners gezamenlijk vaker ons gemeenschappelijke doel: minder recidive, een veiliger samenleving.