Re-integratie Centrum (RIC)

Alle PI's hebben een re-integratiecentrum (RIC). Daar kunnen gedetineerden terecht om – eventueel met ondersteuning van medewerkers en vrijwilligers - zelf hun terugkeer naar de samenleving voor te bereiden.

Mogelijke activiteiten in het RIC

In het centrum kunnen gedetineerden:

  • spreekuren bijwonen van gemeente of zorginstellingen;
  • voorlichtingsmateriaal (folders/brochures) bekijken of ophalen;
  • cv, sollicitatiebrief of portfolio maken/schrijven;

  • beroepskeuze- of competentietest invullen;
  • (digitale) formulieren invullen, bijvoorbeeld voor het aanvragen van een identiteitsbewijs;
  • op een speciaal beveiligde computer bepaalde websites bezoeken voor bijvoorbeeld inschrijven voor een woning,
    naar vacatures zoeken of inschrijven bij het UWV,
  • inventariseren van schulden en aanschrijven van schuldeisers;
  • zorgverzekering opschorten/opstarten.