Regio Brabant Zeeland

PI Vught

PI Vught is een gevangenis voor mannen en bestaat uit de volgende regimes: Penitentiair Psychiatrisch Centrum (PPC), Beheersplaatsen (BPG), Extra beveiligde Inrichting (EBI), Terroristenafdeling (TA), Inrichting voor Stelselmatige Daders (ISD), Extra Zorg Voorziening (EZV), Huis van Bewaring en gevangenis. De inrichting biedt plaats aan 632 gedetineerden.

PI Middelburg

PI Middelburg heeft een Huis van Bewaring, een gevangenis, Zeer beperkte Beveiligde Inrichting (ZBBI) en een arrestantenregime binnen haar muren. De inrichting biedt plaats aan 177 gedetineerden.

PI Grave

PI Grave heeft een Huis van Bewaring voor preventief gehechten en een arrestantenregime. De inrichting biedt plaats aan 469 gedetineerden.

Locatiegegevens

PI Vugth
Postbus 10055
5260 DH VUGHT
Lunettenlaan 501
5263 NT VUGHT
T: (08807) 44 000
E:informatie.pivught@dji.minjus.nl


PI Middelburg
Postbus 8064
4330 EB MIDDELBURG
Torentijdweg 1
4337 PE MIDDELBURG
T: 088 07 22 900
E: torentijd@dji.minjus.nl


PI Grave
Postbus 250
5360 AG GRAVE
Muntlaan 1
5361 ME GRAVE
T: (08807) 28500

Contact

Voor de netwerkpartners zijn de staffunctionaris en de Frontoffice het centrale aanspreekpunt bij DJI. De staffunctionaris fungeert als hét gezicht naar buiten voor het samenwerkingsverband. De Frontoffice verwerkt informatie van en verstrekt informatie aan netwerkpartners. De Frontofficemedewerkers werken nauw samen met de staffunctionaris en hebben geen contact met gedetineerden.

Staffunctionarissen

Voor Brabant:
Jos van Lokven
T: 06 46415806
E: j.vanlokven@dji.minjus.nl
Katinka Reijnders
T: 06 517072 56
E: k.reijnders@dji.minjus.nl

Front Office
Lunettenlaan 501
5263 NT Vught
T: 08807 44288
E: fobrabantzeeland@dji.minjus.nl

Voor Zeeland:

Enno Brandhoff

T: 06 15352838

e.brandhoff@dji.minjus.nl

Veiligheidshuizen

In het samenwerkingsverband Brabant/Zeeland opereren 7 veiligheidshuizen:

 • Veiligheidshuis Zeeland
 • Veiligheidshuis District Bergen op Zoom
 • Zorg- en Veiligheidshuis Tilburg
 • Veiligheidshuis Breda
 • Veiligheidshuis Zuid Oost met de locaties Helmond en Eindhoven
 • Veiligheidshuis Den Bosch
 • Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf

Ketenpartners in de regio

 • Alle gemeenten in de provincies Brabant en Zeeland,
 • 3RO,
 • Zorginstellingen/klinieken,Humanitas,
 • Exodus,
 • Stichting Vrij en Verder,
 • Stichting MEE enzovoorts.

Speerpunten 2017

 • Bezoeken G12 (12 grootste Brabantse en Zeeuwse gemeenten); up-date Matrix Re-integratie.
 • Aansluiting tussen (forensische) Zorg en WMO binnen de gemeenten verbeteren (Continuiteit van Zorg).
 • Bezoekdagen kleinere gemeenten in de regionale PI.
 • Ondersteunen van regionale en lokale initiatieven ten behoeve van de re-integratie van (ex-) gedetineerden.