Regio Noord

Binnen Samenwerkingsverband Noord bevinden zich 42 gemeenten, verspreid over 3 provincies waar we door tussenkomst van het veiligheidshuis intensief mee samenwerken om de nazorg ex-gedetineerden op een goede manier vorm te geven. Naast gemeenten hebben we nog diverse ketenpartners waar we nauwe contacten mee onderhouden. Samen met de ketenpartners proberen wij tijdens detentie activiteiten op te starten ter voorkoming van recidive en een goede terugkeer in de maatschappij.

PI Leeuwarden

PI Leeuwarden heeft 284 plaatsen, waarvan: 165 Huis van Bewaring, 59 Gevangenisplaatsen, 24 Vadervleugel, 24 EZV (Extra Zorg Voorziening) en 12 AIT (Afdeling Intensief Toezicht).

PI Ter Apel

PI Ter Apel is een inrichting voor VRIS gedetineerden (Vreemdelingen In Strafrecht) en heeft 428 plaatsen, waarvan: 307 reguliere plaatsen, 74 Huis van Bewaring, 31 EZV (Extra Zorg Voorziening) en 16 ISD (Inrichting voor Stelselmatige Daders).

PI Veenhuizen, locatie Norgerhaven

PI Veenhuizen locatie Norgerhaven heeft 250 plaatsen, waarvan: 24 EZV (Extra Zorg Voorziening), 74 ISD (Inrichting voor Stelselmatige Daders) en 152 reguliere gevangenisplaatsen.

PI Veenhuizen, locatie Esserheem

PI Veenhuizen locatie Esserheem heeft 247 plaatsen, waarvan: 148 reguliere gevangenisplaatsen, 52 Huis van Bewaring, 23 Vadervleugel en 24 ZBBI (Zeer Beperkt Beveiligde Inrichting).

Locatiegegevens

PI Leeuwarden
Holstmeerweg 7
8936 AS Leeuwarden
Postbus 1091
8900 CB Leeuwarden
T: (08807) 42500

PI Veenhuizen, locatie Esserheem
Meidoornlaan 38
9341 AP Veenhuizen
Postbus 39
9330 AA Norg
T: (08807) 37172

PI ter Apel (VRIS)
Ter Apelervenen 10
9561 MC Ter Apel
Postbus 69
9560 AB Ter Apel
T: (08807) 42100

PI Veenhuizen, locatie Norgerhaven
Oude Asserstraat 20
9341 BC Veenhuizen
Postbus 39
9330 AA Norg
T. (08807) 36800

Contact

Voor de netwerkpartners zijn de staffunctionaris en de Frontoffice het centrale aanspreekpunt bij DJI. De staffunctionaris fungeert als hét gezicht naar buiten voor het samenwerkingsverband. De Frontoffice verwerkt informatie van en verstrekt informatie aan netwerkpartners. De Frontofficemedewerkers werken nauw samen met de staffunctionaris en hebben geen contact met gedetineerden.

Staffunctionaris Ketensamenwerking

Lucy de Jong
T: 06-46624435
E: l.d.jong@dji.minjus.nl

Monique Dijkstra
T: 06 13864094
E: monique.dijkstra@dji.minjus.nl

Frontoffice

PI Leeuwarden
Holstmeerweg7 Leeuwarden
8936 AS Leeuwarden

Postbus 1091
8900 CB Leeuwarden


T: 0880-718015
E:FrontofficeNN@dji.minjus.nl

Veiligheidshuizen in de regio