Regio Oost

PI Almelo, locatie De Karelskamp

Locatie De Karelskamp kent verschillende regimes voor mannelijke gedetineerden: Huis van Bewaring (HvB), Gevangenis (voor lang- en kortgestraften) en een Zeer Beperkt Beveiligde Afdeling (ZBBA).

PI Zwolle, locatie Zuid 1 en Zuid 2

Locaties zuid 1 en zuid 2 kennen verschillende regimes voor mannen en vrouwen: Huis van Bewaring (HvB), Gevangenis (voor lang- en kortgestraften), Inrichting Stelselmatige Daders (ISD) voor vrouwen, Extra Zorg Voorziening (EZV), GHB afdeling en een Penitentiair Psychiatrisch Centrum (PPC).

PI Achterhoek, locatie Ooyerhoek

Locatie Ooyerhoek kent verschillende regimes voor mannelijke gedetineerden: Huis van Bewaring (HvB), Gevangenis (voor lang- en kortgestraften), Inrichting Stelselmatige Daders (ISD) en een Extra Zorg Voorziening (EZV).

PI Arnhem, locatie Arnhem-Zuid

Locatie Arnhem-Zuid kent verschillende regimes voor mannelijke gedetineerden: Huis van Bewaring (HvB) en een Gevangenis (voor lang- en kortgestraften).

Contact

Voor de netwerkpartners zijn de staffunctionaris en de Frontoffice het centrale aanspreekpunt bij DJI. De staffunctionaris fungeert als hét gezicht naar buiten voor het samenwerkingsverband. De Frontoffice verwerkt informatie van en verstrekt informatie aan netwerkpartners. De Frontofficemedewerkers werken nauw samen met de staffunctionaris en hebben geen contact met gedetineerden.

Staffunctionarissen ketensamenwerking
Carien Dekker (interim)
06 50 00 14 09
c.dekker@dji.minjus.nl

Marieke Lammers

06 18 60 95 47

m.lammers@dji.minjus.nlFrontoffice
Zeven Alleetjes 1
8011 CV Zwolle
E: frontofficeoost@dji.minjus.nl
T: 08807 49281

Veiligheidshuizen samenwerkingsverband Oost

 • Veiligheidshuis IJsselland: regio Zwolle en regio Deventer Veiligheidshuis IJsselland
 • Veiligheidshuis Twente: regio Almelo, regio Hengelo en regio Enschede Veiligheidshuis Twente
 • Veiligheidshuis Noord-Oost Gelderland: regio Veiligheidshuis NOG
 • Veiligheidshuis Gelderland Zuid: regio Nijmegen en regio Rivierenland Veiligheidshuis Gelderland Zuid
 • Veiligheidshuis Gelderland Midden: regio Arnhem en regio West-Veluwe Vallei Veiligheidshuis Gelderland Midden

Ketenpartners in de regio

Binnen het werkgebied van het samenwerkingsverband Oost zijn onder meer onderstaande ketenpartners werkzaam:

 • Tactus Verslavingszorg
 • IrisZorg
 • Reclassering Nederland
 • Leger des Heils
 • Gemeenten in Overijssel en Gelderland
 • Stichting MEE IJsseloevers
 • UWV
 • Humanitas
 • LIMOR
 • Exodus
 • Gevangenenzorg Nederland

Speerpunten

De PI Almelo heeft als extra faciliteit ‘De Fabriek’, een eigen leer-en werkbedrijf. Binnen ‘De Fabriek’ worden diverse doelgroepen met een afstand tot de arbeidsmarkt begeleid, zoals gedetineerden in de laatste fase van hun straf, taakgestraften, Wajongers en WWB'ers.