Ketenpartners en professionals

DJI werkt nauw samen met verschillende organisaties; profit en non-profit. Belangrijke (keten)partners van DJI zijn bijvoorbeeld de politie, het Openbaar Ministerie, de Raad voor de Kinderbescherming, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, de Dienst Terugkeer en Vertrek, GGZ Nederland, reclasseringorganisaties, vrijwilligersorgansaties en maatschappelijke organisaties.