Bezoek aan een justitiabele

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken:

Hier vindt u adresgegevens van en overige informatie over de locaties van DJI.

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) trof maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. De maatregelen hebben als doel het aantal contacten en daarmee het risico op besmetting maximaal te beperken. Een besmetting in een justitiële inrichting van DJI heeft grote gevolgen voor personeel en justitiabelen. Door de daling van het aantal besmettingen met het coronavirus in de samenleving worden maatregelen op verschillende plekken in Nederland versoepeld. Bij DJI ontstaat hierdoor de mogelijkheid om geleidelijk te starten met bezoek en verlof. Voor de veiligheid van medewerkers en justitiabelen en om het risico op besmettingen in de inrichtingen zo klein mogelijk te houden, gebeurt dit in kleine stappen. Ook blijven de adviezen van het RIVM leidend.

Bezoek
Verspreiding van het coronavirus moet zoveel mogelijk worden voorkomen. Daarom was het met ingang van 14 maart 2020 voor justitiabelen niet meer mogelijk om bezoek te ontvangen in justitiële inrichtingen. Met ingang van 2 juni wordt bezoek op kleine schaal mogelijk.

Volwassenen
In drie gevangenissen (PI Alphen aan den Rijn, PI Veenhuizen en PI Arnhem) start een proef met bezoek achter plexiglas. In de overige gevangenissen vindt nu nog geen bezoek plaats.

Jongeren en tbs-gestelden
Vanaf 2 juni kunnen alle tbs-gestelden en jeugdigen op alle locaties gelimiteerd bezoek ontvangen achter plexiglas. Tbs-gestelden mogen één uur per week één bezoeker ontvangen. Voor jeugdigen is dit maximaal twee ouders/wettelijke vertegenwoordigers tegelijkertijd, één uur per week.

Advocaten en ketenpartners
Bezoek van advocaten was al mogelijk en blijft dat ook. Bezoek van reclassering, gemeenten en vrijwilligersorganisaties vindt voorlopig zoveel mogelijk digitaal plaats.

Gezondheidscheck bij bezoek
Heeft u de afgelopen 24 uur of op dit moment klachten zoals neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts? Stelt u dan uw bezoek aan een van onze inrichtingen uit. DJI volgt de richtlijnen van het RIVM. Bij iedere bezoeker wordt bij binnenkomst in onze justitiële inrichtingen een gezondheidscheck gedaan die bestaat uit het beantwoorden van een aantal vragen over de gezondheid van de bezoeker.

Contact
Wilt u contact opnemen met een justitiële inrichting of met een gedetineerde? Zie de locatiepagina's (te benaderen via bovenstaand menu) voor de contactgegevens.