Bezoek aan een justitiabele

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken:

Hier vindt u adresgegevens van en overige informatie over de locaties van DJI.

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) treft maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen, die als doel hebben het aantal contacten en daarmee het risico op besmetting te beperken. Een besmetting in een justitiële inrichting van DJI heeft grote gevolgen voor personeel en justitiabelen. Door de daling van het aantal besmettingen met het coronavirus in de samenleving worden maatregelen op verschillende plekken in Nederland versoepeld. DJI is weer gestart met bezoek en verlof. Voor de veiligheid van medewerkers en justitiabelen en om het risico op besmettingen in de inrichtingen zo laag mogelijk te houden, gebeurt dit gecontroleerd. Ook blijven de adviezen van het RIVM leidend.

Bezoek

Tot begin juni 2020 was het voor justitiabelen niet mogelijk om bezoek te ontvangen. Met ingang van 2 juni 2020 werd bezoek op kleine schaal weer toegestaan. Per 30 juni 2020 wordt het bezoek verder uitgebreid.

Volwassenen
Gedetineerden in alle penitentiaire inrichtingen die de benodigde maatregelen hebben kunnen treffen om bezoek verantwoord toe te laten, mogen per 16 juni gedurende maximaal één uur per week één bezoeker ontvangen. Ook mogen bezoekers per die datum één kind in de leeftijd tot en met 4 jaar meenemen, dat tijdens het bezoek op schoot blijft zitten. Dit geldt ook voor ingeslotenen in detentiecentra voor vreemdelingenbewaring.

Tbs-gestelden en jongeren
Het bezoek in de tbs-klinieken en justitiële jeugdinrichtingen wordt per 30 juni geleidelijk uitgebreid van twee naar drie uur in de week. Bij de justitiële jeugdinrichtingen wordt het mogelijk dat ook anderen dan de ouders/wettelijk vertegenwoordigers op bezoek komen.

Advocaten en ketenpartners
Bezoek van advocaten was al mogelijk en blijft dat ook. Bezoek van reclassering, gemeenten en vrijwilligersorganisaties vindt voorlopig zoveel mogelijk digitaal plaats.

Gezondheidscheck bij bezoek
Heeft u de afgelopen 24 uur of op dit moment klachten zoals neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts? Stelt u uw bezoek aan een van onze inrichtingen dan uit. DJI volgt de richtlijnen van het RIVM. Iedere bezoeker krijgt bij binnenkomst in onze justitiële inrichtingen een gezondheidscheck, die bestaat uit het beantwoorden van een aantal vragen over de gezondheid.

Contact
Wilt u contact opnemen met een justitiële inrichting of met een gedetineerde? Zie de locatiepagina's (te benaderen via bovenstaand menu) voor de contactgegevens.