Landelijke Diensten DJI

De Dienst Justitiële Inrichtingen wordt in zijn werkzaamheden ondersteund door een aantal landelijke diensten.