Levenslanggestraften krijgen perspectief op vrijlating

Levenslanggestraften krijgen perspectief op vrijlating

Ook levenslanggestraften moeten uitzicht hebben op terugkeer in de maatschappij. Dit vindt zowel de Hoge Raad als het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM).

Nederland voldoet daar niet aan: het is een van de weinige Europese landen waar levenslang echt levenslang is. De staatssecretaris wil eigenlijk dat dit zo blijft. Maar omdat hij vreest dat rechters überhaupt geen levenslang meer zullen opleggen, past hij de tenuitvoerlegging van de straf aan. Na 25 jaar kunnen levenslanggestraften voortaan, op basis van het oordeel van een adviescollege, in aanmerking komen voor resocialisatie en zo perspectief krijgen op vrijlating.

Motie aangenomen

Tijdens het debat over levenslang gestraften in de Tweede Kamer (TK) zijn er vier moties ingediend. Hierover is deze week gestemd in de TK en één van de moties, van de Kamerleden van Toorenburg en van der Staaij, aangenomen. Dit betekent dat er een wetsvoorstel komt waarin de wetswijziging zorgvuldig wordt omschreven in een wettelijke regeling.

Adviescollege voor toetsing

Een meerderheid van de Tweede Kamer (TK) wil een onafhankelijke toets van een rechter over de vrijlating van levenslang gestraften. PvdA, D66 en SP willen niet dat de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie beslist over het vrijlaten van levenslang gestraften. Dijkhoff heeft voorgesteld dat een adviescollege deze toets gaat doen. Staatssecretaris Dijkhoff: “We maken nu een start en de wettelijke verankering komt later.”