Coronavirus

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) treft maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Die maatregelen hebben als doel het aantal contacten en daarmee het risico op besmetting maximaal te beperken. Een besmetting in een justitiële inrichting van DJI heeft grote gevolgen voor personeel en justitiabelen. Door de daling van het aantal besmettingen met het coronavirus in de samenleving worden maatregelen op verschillende plekken in Nederland versoepeld. DJI is weer gestart met bezoek en verlof. Voor de veiligheid van medewerkers en justitiabelen en om het risico op besmettingen in de justitiële inrichtingen zo klein mogelijk te houden, gebeurt dit gecontroleerd. Ook blijven de adviezen van het RIVM leidend.

Gevolgen voor bezoekers

Door de coronamaatregelen konden justitiabelen tot begin juni 2020 geen bezoek ontvangen. Sinds 2 juni 2020 werd bezoek op kleine schaal weer toegestaan. In drie gevangenissen (PI Alphen aan den Rijn, PI Veenhuizen en PI Arnhem) en in de tbs-klinieken en justitiële jeugdinrichtingen startte een proef met bezoek achter plexiglas. Die proef verliep goed: justitiabelen en bezoekers hielden zich aan de regels en waren blij dat zij elkaar weer konden ontmoeten. Sander Dekker, minister voor Rechtsbescherming, besloot op basis van de resultaten van die proef de maatregelen voor bezoek verder te verruimen.

Met ingang van 16 juni 2020 mogen justitiabelen in alle penitentiaire inrichtingen die de benodigde maatregelen hebben kunnen treffen om bezoek verantwoord toe te laten, gedurende maximaal één uur per week één bezoeker ontvangen. Ook mogen bezoekers per die datum één kind in de leeftijd tot en met 4 jaar meenemen, dat tijdens het bezoek op schoot blijft zitten. Dit geldt ook voor ingeslotenen in detentiecentra voor vreemdelingenbewaring.

Het bezoek in de tbs-klinieken en justitiële jeugdinrichtingen wordt per 30 juni 2020 geleidelijk uitgebreid van twee naar drie uur in de week. Bij de justitiële jeugdinrichtingen wordt het mogelijk dat ook anderen dan de ouders/wettelijk vertegenwoordigers op bezoek komen.

Bezoek van reclassering, gemeenten en vrijwilligersorganisaties vindt voorlopig zoveel mogelijk digitaal plaats.

Bezoek van advocaten

Bezoek dat noodzakelijk is in het kader van de rechtsgang, zoals bezoek van een advocaat, en welk bezoek niet met bijvoorbeeld digitale hulpmiddelen kan plaatsvinden, kan doorgaan. Bent u advocaat en wilt u uw cliënt in de justitiële inrichting ontmoeten, dan moet u hiervoor vooraf een afspraak maken. U kunt bellen met het algemene nummer van de justitiële inrichting waar uw cliënt verblijft. U vindt de telefoonnummers van onze justitiële inrichtingen op www.dji.nl. Geeft u dan aan dat u advocaat bent en een bezoekafspraak met uw cliënt wilt plannen.

Hieronder vindt u veelgestelde vragen met antwoorden over de maatregelen die onze organisatie heeft genomen in verband met het coronavirus.

Veelgestelde vragen coronavirus

 • De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) doet er alles aan de kans op besmetting door het coronavirus te minimaliseren en de veiligheid van en zorg voor het personeel en justitiabelen te waarborgen. DJI heeft vanaf 14 maart 2020 maatregelen genomen om het risico op verspreiding van het coronavirus te verkleinen. Bij alle maatregelen worden de richtlijnen van het RIVM in acht genomen. In de onderstaande tabel ‘aantal vastgestelde besmettingen’ staat het totaal aantal besmettingen onder justitiabelen vanaf 20 maart 2020 tot de betreffende peildatum. Van dat cumulatieve aantal zijn inmiddels de meeste justitiabelen weer genezen.

  Aantal vastgestelde besmettingen (cumulatief):


  GW
  Forensische zorg
  Jeugd
  17/6
  15
  6
  0
  10/6
  15
  6
  0
  3/6
  14
  6
  0
  28/5
  14
  6
  0
  25/5
  14
  6
  0
  20/5
  14
  6
  0
  18/5
  14
  6
  0
  13/5
  14
  6
  0
  11/5
  14
  6
  0
  7/5
  14
  6
  0
  30/4
  14
  6
  0
  28/4
  12
  6
  0
  23/4
  10
  6
  0
  20/4
  8
  6
  0
  16/4
  5
  5
  0
  1/4
  1
  3
  0
  20/3
  0
  0
  0
 • DJI treft maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. De maatregelen hebben als doel het aantal contacten en daarmee het risico op besmetting te beperken. Een besmetting in een inrichting van DJI heeft grote gevolgen voor personeel en justitiabelen. Hen beschermen staat daarom voorop.

 • Nieuwe justitiabelen worden per definitie geplaatst in een eenpersoonscel (EPC). Er vindt een medische intake plaats, met verscherpte aandacht voor corona-verschijnselen en eventuele kwetsbaarheid van de justitiabele. Bij verdenking van besmetting wordt op medische indicatie getest op daadwerkelijke besmetting. De minimale plaatsing op een eenpersoonscel duurt minimaal twee weken (gelet op incubatietijd van het virus). In deze periode is er sprake van ‘close monitoring’ of een justitiabele klachten ontwikkelt. Zo ja, dan wordt betrokken justitiabele direct volgens protocol geïsoleerd. Na een periode van minimaal twee weken is het mogelijk om de justitiabele te plaatsen op een meerpersoonscel (MPC), volgens geldende plaatsingscriteria en rekening houdend met de contra-indicaties.

 • Alle rechtbanken, gerechtshoven en bijzondere colleges zijn vanaf dinsdag 17 maart 2020 dicht, behalve voor urgente zaken. Waar mogelijk vinden de urgente zaken plaats met gebruikmaking van een telefonische of videoverbinding. Als het toch noodzakelijk is dat mensen fysiek aanwezig zijn in de rechtszaal, worden daar passende maatregelen voor getroffen.

 • Voertuigen van de Dienst Vervoer & Ondersteuning (DV&O) worden vaker gereinigd. Medewerkers hebben beschermende middelen bij zich en er is desinfecterende gel aanwezig in de voertuigen. Dit is volgens het protocol van DJI. Justitiabelen die vervoerd moeten worden naar het ziekenhuis en waarvan het vermoeden bestaat dat ze besmet zijn met het coronavirus, worden voor de zekerheid vervoerd door een ambulance. DV&O rijdt dan desgewenst mee. Als bij de opname van een justitiabele ziekenhuisbewaking noodzakelijk is, dan wordt er door de DV&O gehandeld volgens het protocol van het ziekenhuis. Is het vervoer/de begeleiding al begonnen en vertoont de justitiabele toch verkoudheidsklachten, dan dragen de medewerkers van DV&O beschermende middelen.

 • Vanaf 2 juni 2020 konden gedetineerden in uitzonderlijke gevallen (bijvoorbeeld een begrafenis) met verlof. Met ingang van 16 juni kan ook incidenteel verlof op de overige gronden uit de 'Regeling tijdelijk verlaten van de inrichting' worden verleend, bijvoorbeeld voor het afleggen van een examen. Uiteraard geldt dat een justitiabele aan de voorwaarden moet voldoen om daarvoor in aanmerking te komen.
  Het verlof voor tbs-gestelden en jeugdigen werd per 2 juni in het kader van hun behandeling opgestart. Het ging om maximaal twee uur onder begeleiding. Verlof is een belangrijk onderdeel van de behandeling van tbs-gestelden en jeugdigen. Succesvolle verloven zorgen ervoor dat zij veilig en gecontroleerd in de samenleving kunnen terugkeren. Daarom wordt verlof in de tbs-klinieken en justitiële jeugdinrichtingen per 30 juni 2020 verder uitgebreid. Waar dat mogelijk is, wordt dan onbegeleid verlof voor werk, school en resocialisatie toegestaan.

 • Omdat bezoek en verlof op dit moment slechts beperkt mogelijk is, wordt skypen (beeldbellen) als mogelijkheid aangeboden. Zo kunnen gedetineerden toch in contact blijven met hun dierbaren. Voor een veilig gebruik van skype treft DJI maatregelen. Zo kunnen justitiabelen alleen skypen met contactpersonen die van tevoren zijn aangemeld bij de inrichting. Justitiabelen kunnen zelf niet gebeld worden. De justitiële inrichtingen houden direct toezicht op het gebruik van skype. Hoe dit gebeurt, wordt bepaald door de directeur. Als dat nodig is, worden - net als bij regulier bezoek en telefonie - de contacten van justitiabelen gescreend. Ondanks de nodige maatregelen kan DJI niet voorkomen dat contactpersonen van justitiabelen het skype gesprek opnemen en publiceren op internet, of doorverbindingen maken met andere personen. Tegen elk misbruik en ongeoorloofd gebruik van het beeldbellen wordt opgetreden door de justitiële inrichting. Zowel tegen misbruik door de gedetineerde zelf als door zijn contacten. Dit betekent in elk geval het verbreken van het gesprek en het tijdelijk ontzeggen van de mogelijkheid om te skypen.

 • Op dit moment wordt in de meeste penitentiaire inrichtingen gewerkt door gedetineerden. De werkzalen zijn open. Er wordt nu in kleinere groepjes gewerkt. Het aantal gedetineerden is aangepast om de voorgeschreven afstand van 1,5 meter te kunnen handhaven. Met arbeid kunnen we verblijf buiten de cel aanbieden dat de detentie enigszins verlicht. Tevens helpt aan het werk blijven om verveling te voorkomen. Daarnaast levert de arbeid diensten aan andere inrichtingen zoals de gedetineerdenwinkel, de wasserijen en de schoonmaak. DJI blijft arbeid zo veel mogelijk voortzetten zolang dat verantwoord is.

 • In alle justitiële inrichtingen wordt de nieuwe instroom van justitiabelen beperkt om besmetting te voorkomen. Inrichtingen roepen in de aangegeven periode geen mensen meer op voor het uitzitten van hun straf. Het gaat hier om mensen die zijn veroordeeld voor vergrijpen met een relatief korte straf (minder dan drie maanden). Zij kunnen doorgaans hun vonnis in vrijheid afwachten en worden later opgeroepen om hun straf uit te zitten.

 • Justitiabelen met verkoudheidsklachten, hoesten of kortademigheid en boven de 38 graden Celsius koorts worden uit voorzorg geïsoleerd op een eenpersoonscel, wat gelijk staat aan thuisisolatie voor andere Nederlanders.

 • Door isolatie wordt voorkomen dat anderen besmet raken. Afhankelijk van de ernst van de klachten, vindt isolatie op cel, in het Justitieel Centrum voor Somatische Zorg of in een ziekenhuis plaats zolang de justitiabele besmettelijk is. Als een justitiabele wordt geïsoleerd op cel in verband met het coronavirus, wordt het contact met andere personen tot een minimum beperkt. De justitiabele gebruikt eigen eet- en drinkgerei, tandenborstel en handdoek en deelt geen wastafel/douche met andere mensen.

 • Als een justitiabele klachten heeft die passen bij een coronavirusinfectie, dan is het belangrijk dat hij/zij direct contact opneemt met de medische dienst. De arts of verpleegkundige kan dan een coronatest afnemen.

 • Een justitiabele met klachten als hoesten en koorts, die op indicatie van een arts getest wordt op het coronavirus, wordt conform het corona-protocol preventief in isolatie geplaatst. Als blijkt dat de justitiabele het coronavirus heeft, blijft deze in isolatie totdat hij/zij 24-uur klachtenvrij is. Afhankelijk van de ernst van de klachten, vindt isolatie op cel, in het Justitieel Centrum voor Somatische Zorg of in een ziekenhuis plaats zolang de justitiabele besmettelijk is. Er wordt onderzocht met wie bij DJI de justitiabelen in aanraking is geweest en er worden voorzorgsmaatregelen (zoals monitoring en preventief in isolatie plaatsen) getroffen.

 • Als een justitiabele met klachten passend bij een coronavirusinfectie (kortademigheid, hoesten en koorts) wordt geïsoleerd, dan wordt (in geval van een tweepersooncel) de celgenoot zonder klachten op een andere cel geplaatst. Zo lang de celgenoot geen klachten heeft, hoeft de celgenoot niet geïsoleerd te worden.

 • Als een justitiabele met klachten passend bij een coronavirusinfectie (kortademigheid, hoesten en koorts) wordt geïsoleerd, dan wordt (in geval van een tweepersoonscel) de celgenoot zonder klachten op een andere cel geplaatst. Zo lang de celgenoot geen klachten heeft, hoeft de celgenoot niet geïsoleerd te worden. Voor de overige justitiabelen gelden de RIVM richtlijnen, waarbij mensen wordt aangeraden minimaal 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van elkaar te houden om zichzelf en anderen te beschermen tegen infectie met het coronavirus.

 • DJI-medewerkers hebben een belangrijke maatschappelijke taak die niet kan wegvallen. Zij vallen daarom onder de cruciale beroepsgroepen die in de huidige omstandigheden vragen om continue bezetting. Medewerkers die vallen onder de cruciale beroepsgroepen kunnen gebruikmaken van de kinderopvang op scholen, zodat zij zich kunnen inspannen om de samenleving draaiend en veilig te houden.

 • De maatregelen hebben gevolgen voor mensen die willen gaan solliciteren of die in het sollicitatieproces zitten. Zie de pagina ' Werken bij DJI' voor meer informatie.

 • Het Justitieel Centrum voor Somatische Zorg (JCvSZ) is een low care zorgvoorziening die 24 uur per dag lichamelijke zorg biedt aan justitiabelen. Het gaat daarbij om zorg die niet in de justitiële inrichtingen kan worden geboden. Het JCvSZ is onderdeel van Penitentiaire Inrichting Haaglanden. Bekijk de video voor meer informatie.

 • De arts van de justitiële inrichting waar de justitiabele verblijft, beoordeelt welke zorg een justitiable met corona-klachten nodig heeft. Als een justitiabele niet hoeft te worden opgenomen in een regulier ziekenhuis, maar wel 24-uurs zorg moet krijgen (bijvoorbeeld omdat iemand om de zoveel uur gecontroleerd moet worden), dan gaat een justitiabele met corona-klachten naar het JCvSZ. Als de situatie verandert en de justitiabele heeft ziekenhuiszorg nodig, dan gaat hij/zij daarvoor naar een ziekenhuis. Zodra die ziekenhuiszorg niet meer nodig is, gaat de justitiabele terug naar het JCvSZ voor nazorg. Op het moment dat een justitiabele geen 24-uurs zorg meer nodig heeft, wordt hij in principe weer teruggebracht naar de justitiële inrichting waar hij vandaan kwam.

 • Net als in de gewone maatschappij, geldt in een justitiële inrichting ook dat medewerkers en justitiabelen 1,5 meter afstand moeten bewaren. Medewerkers en justitiabelen hebben een eigen verantwoordelijkheid om zich hieraan te houden. Men spreekt elkaar ook aan als iemand zich er niet aan houdt. De cel van de justitiabele is vergelijkbaar met een eigen woonruimte/huiskamer in de maatschappij, waarbij gezinsleden geen rekening hoeven te houden met 1,5 meter afstand volgens de richtlijnen van het RIVM. Bij een meerpersoonscel wordt de ruimte gedeeld met een celgenoot. Men kan dit vergelijken met huisgenoten binnen een gezin die ook de huiskamer met elkaar delen. En net zoals in de gewone maatschappij geldt dat, zolang huisgenoten geen klachten hebben, ze in dezelfde ruimte kunnen verblijven en daarbij geen rekening hoeven te houden met een afstand van 1,5 meter. Als een huisgenoot koorts krijgt, moet deze in thuisisolatie in een aparte kamer. Deze regel geldt ook in een justitiële inrichting. Als een justitiabele in een meerpersoonscel klachten krijgt en koorts (> 38 graden) dan wordt de celgenoot die niet ziek is in een andere cel geplaatst, zodat de zieke justitiabele in thuisisolatie kan.

 • Gezondheidsklachten, ook symptomen die wijzen op een mogelijke besmetting met het coronavirus, leveren geen grond op voor strafonderbreking. Afhankelijk van de ernst van de klachten wordt vanuit de inrichting, het Justitieel Centrum voor Somatische Zorg of in een ziekenhuis, de benodigde zorg geleverd. Indien bij justitiabelen sprake is van een serieuze verdenking van het coronavirus worden deze justitiabelen afgezonderd van de andere justitiabelen. Verder gelden de regels zoals die altijd gelden voor justitiabelen die medische zorg nodig hebben.

  • Justitiabelen met vaste woon- of verblijfplaats: wanneer een (mogelijk) zieke justitiabele een huis heeft om naartoe te gaan, dan zal hij naar huis gaan.
  • Justitiabelen zonder vaste woon- of verblijfplaats: indien de insluittitel eindigt bij een justitiabele die ziekteverschijnselen vertoont of waarbij coronabesmetting is vastgesteld, dient de vestigingsdirecteur in samenwerking met de gemeente of een instelling die de benodigde zorg kan bieden maatwerk te leveren, om ervoor te zorgen dat de justitiabele zo goed mogelijk behandeld wordt en de samenleving veilig blijft. Het is mogelijk om een justitiabele op basis van vrijwilligheid in de inrichting te houden, tot hij 24 uur klachtenvrij is.

 • DJI volgt de richtlijnen van het RIVM voor het testbeleid. Een DJI-medewerker komt in aanmerking voor een test als hij/zij in aanraking is geweest met een persoon die verdacht wordt van besmetting met het coronavirus en de medewerker zelf binnen twee weken klachten ontwikkelt die wijzen op een besmetting met het virus. De uiteindelijke beoordeling of een test wordt uitgevoerd is aan de bedrijfsarts. Voor medewerkers van DJI geldt ook, net als voor de politie, dat indien zij het slachtoffer zijn van spugen of bijten door justitiabelen, zij bij klachten onmiddellijk in aanmerking komen voor een coronatest.

 • DJI volgt de richtlijnen van het RIVM. Medisch personeel en medewerkers die in contact komen met mogelijk besmette justitiabelen gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen als masker en handschoenen. Verder gebruiken medewerkers die binnenkomende justitiabelen moeten controleren en visiteren, waarbij er dus fysiek contact is, ook persoonlijke beschermingsmiddelen. Daarmee kunnen we de grootste risico's op besmetting indammen.

 • Tot en met 15 juni 2020 konden kinderen niet op bezoek gaan bij hun ouder in een penitentiaire inrichting in verband met de coronamaatregelen. Met ingang van 16 juni 2020 mag er één kind in de leeftijd tot en met 4 jaar met één volwassene mee op bezoek bij een gedetineerde in een penitentiaire inrichting. Het kind blijft gedurende het bezoek op schoot van de bezoeker zitten. Kinderen van 5 t/m 13 jaar kunnen op dit moment nog niet op bezoek bij hun ouder in detentie. Minderjarigen vanaf 14 jaar mogen, als zij in het bezit zijn van een geldig legitimatiebewijs zonder begeleiding van een meerderjarige op bezoek bij een gedetineerde. Om kinderen contact te laten houden met hun ouder in de gevangenis, blijft de mogelijkheid voor beeldbellen.