Bureau Integriteit

Op integriteitgebied heeft DJI diverse instrumenten, voorzieningen en middelen, waaronder het Bureau Integriteit (BI) dat zich inzet om de integriteit, veiligheid en betrouwbaarheid van medewerkers en werkprocessen te bevorderen.

BI maakt onderdeel uit van het Bureau Veiligheid en Integriteit (BV&I). BI neemt binnen DJI een zelfstandige positie in. Het BI-takenpakket omvat:

  • Het uitvoeren van preventieve taken zoals voorlichting, beleidsadviezen en analyses;
  • Het registreren van integriteitsschendingen;
  • Het uitvoeren van verkennende, feiten- en disciplinaire onderzoeken;
  • Het opstellen van onderzoeksrapporten;
  • Het doen van aangifte(n);
  • Het adviseren van het bevoegd gezag.

Contactgegevens

Bureau Integriteit
Bezoekadres:
Richelleweg 13
3769 AZ Soesterberg

Postadres:
Postbus 111
3769 ZJ Soesterberg

Tel. (088 07) 17520
E-mail: bureauintegriteit@dji.minjus.nl