Voor ketenpartners - Rechtsgangen

 • Er zijn vier rechtsgangen mogelijk:

  • in beklag gaan bij de Commissie van Toezicht van de inrichting

   (tegen een beslissing die is genomen door de directeur van de inrichting);

  • een bezwaar indienen bij DIZ Bezwaar en Beroep

   (over een beslissing die is genomen door de DIZ-selectiefunctionaris);

  • in beroep gaan bij de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ)

   (tegen een beslissing die is genomen door de selectiefunctionaris van DIZ over een verzoek dat u, of uw wettelijke vertegenwoordiger, zelf hebt ingediend, of tegen een beslissing op een bezwaar);

  • schorsing aanvragen bij de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ)

   (als een genomen beslissing overduidelijk onredelijk of onrechtmatig is en zeer nadelig voor u kan zijn).

  Meer informatie over deze rechtsgangen vindt u onder ‘Oneens met beslissing’.