Divisie Individuele Zaken (DIZ) neemt jaarlijkse vele beslissingen. Bijvoorbeeld over de plaatsing en doorplaatsing van gedetineerden en over vrijheden zoals verlof. DIZ doet dit na een zorgvuldige afweging van alle belangen, met de wet in de hand. Maar wat te doen als u het met een beslissing niet eens bent? Waar en hoe tekent u bezwaar of beroep aan? Waar kunt u terecht met een algemene klacht? Hieronder staan de meest gestelde vragen en antwoorden.