Niet eens - Oneens met beslissing

 • Dan kunt u tegen deze beslissing in beklag gaan bij de Commissie van Toezicht van uw eigen inrichting. U kunt een klachtformulier opvragen bij uw casemanager in de inrichting. U mag het formulier zelf invullen maar u kunt dit ook laten doen door uw wettelijke vertegenwoordiger (advocaat). Het gebruik van het klachtformulier is wel zo gemakkelijk maar niet verplicht. Als u, of uw wettelijke vertegenwoordiger, de klacht liever zelf opschrijft dan mag dit ook.

 • Dit hangt ervan af.

  • Gaat het om een beslissing die de DIZ selectiefunctionaris heeft genomen over een verzoek dat u zelf hebt ingediend? Dan kunt u in beroep gaan tegen de genomen beslissing. U of uw wettelijke vertegenwoordiger (advocaat) kan per e-mail een beroepschrift sturen naar de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ). E-mail: beroepen@rsj.nl

  • Gaat het om een beslissing die de selectiefunctionaris heeft genomen over een verzoek dat een overheidsfunctionaris heeft ingediend, zoals de directeur van de inrichting? Dan kunt u, via uw casemanager, een bezwaar indienen bij DIZ. U of uw wettelijke vertegenwoordiger (advocaat) kan het bezwaarschrift mailen naar DIZbezwaarenberoep@dji.minjus.nl

  Heeft de beslissing die DIZ neemt over uw ingediende bezwaar niet de gewenste uitkomst? Dan kunt u vervolgens in beroep gaan bij de bovengenoemde Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming.

 • Schorsing aanvragen is mogelijk als er sprake is van een overduidelijk onrechtmatige beslissing of een beslissing die zeer nadelige gevolgen heeft voor u als gedetineerde. U of uw wettelijke vertegenwoordiger (advocaat) kan de schorsing aanvragen bij: schorsingen@rsj.nl

  De Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming vraagt DIZ vervolgens om binnen 24 uur te reageren. De termijn waarbinnen de RSJ het besluit neemt, hangt af van de zaak. Schorsing komt neer op het tijdelijk stopzetten van een beslissing.

 • Nee, het is niet mogelijk om bezwaar aan te tekenen tegen een verlengingsadvies. Het is wel mogelijk om bezwaar aan te tekenen tegen de verlengingsbeslissing die is genomen door een rechter.

  Dit kan bij het arrondissementsparket van de oplegging/uitspraak.