Niet eens - Termijnen

  • Divisie Individuele Zaken (DIZ) handelt een bezwaarschrift af binnen de wettelijke termijn van 6 weken. Deze termijn gaat pas in op het moment dat het bezwaarschrift compleet is en formeel is ingediend.

    In de praktijk ziet het traject er zo uit:

    • DIZ stuurt een ontvangstbevestiging zodra uw bezwaarschrift binnen is;

    • u of uw wettelijke vertegenwoordiger krijgt vervolgens een termijn van 2 weken om de gronden waarop het bezwaar is gebaseerd aan te vullen;

    • als de gronden van het bezwaar aanwezig zijn, begint de wettelijke termijn van 6 weken.