Vast in het buitenland - Algemeen

 • Nederland en veel andere landen vinden het belangrijk dat gedetineerden goede begeleiding krijgen bij hun terugkeer in de maatschappij. Dit verkleint de kans dat ze opnieuw in de fout gaan. Als iemand in het buitenland vastzit, dan is de begeleiding lastiger te regelen. Daarom is het soms mogelijk om een gevangenisstraf uit te zitten in een ander land – een land waar de gedetineerde binding mee heeft. De straf wordt dan overgedragen naar dit andere land. Dit heet strafoverdracht.

 • Er zijn twee wetten voor internationale strafoverdracht:

  • Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging vrijheidsbenemende en voorwaardelijke sancties (Wets) voor EU-lidstaten die het Europese Kaderbesluit 2008/909 /JBZ hebben geïmplementeerd in nationale wetgeving;

  • Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen (Wots).

 • Nee, dit is niet het geval. Internationale strafoverdracht is geen recht. Aan de volgende voorwaarden moet worden voldaan:

  Voorwaarden internationale strafoverdracht

  Strafoverdracht aanvragen is alleen mogelijk als:

  • Nederland een verdrag heeft met het betreffende land;
  • het vonnis van de rechtbank onherroepelijk is (dit wil zeggen dat er geen hoger beroep meer mogelijk is);
  • het delict dat in het buitenland is gepleegd ook strafbaar is in het andere land;
  • er voldoende binding is met het land waar de gedetineerde naartoe gaat (nationaliteit, familie die er woont, werk, studie etc.);
  • er nog voldoende strafrestant is; zie onder.

  Strafrestant internationale strafoverdracht

  Strafrestant staat voor de tijd die een gedetineerde nog moet doorbrengen in de gevangenis, vanaf het moment dat het officiële verzoek wordt ingediend. Omdat procedures voor strafoverdracht lang duren (6 tot 12 maanden) moet het stafrestant in ieder geval 6 maanden zijn en vaak meer. Voldoende strafrestant is:

  • voor een gedetineerde in het buitenland die zijn straf wil uitzitten in Nederland
   - 6 maanden vanaf het moment van terugkeer;
  • voor een buitenlander in een Nederlandse gevangenis -10 maanden op het moment van aanvraag.
 • Ja, als er sprake is van een verdrag tussen Nederland en dit land dan is dit verplicht. Hier is de actuele lijst te vinden van alle landen die een verdrag hebben met Nederland.

  Dit wil niet zeggen dat een land altijd positief zal reageren op een aanvraag. Het andere land zal ook beoordelen of een strafoverdracht of strafovername voldoet aan de voorwaarden.

 • U kunt de Wots en Wets informatielijn bellen.

  Telefoon: 088 07 25963 (maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur).

  Meer informatie: Rijksoverheid: buitenlandse straf uitzitten in Nederland.