Vast in het buitenland - Voorwaarden

 • Nee, dit is niet het geval. Internationale strafoverdracht is geen recht. Er zijn voorwaarden waaraan moet worden voldaan.

 • Strafoverdracht aanvragen is alleen mogelijk als:

  • Nederland een verdrag heeft met het betreffende land;

  • het vonnis van de rechtbank onherroepelijk is (dit wil zeggen dat er geen hoger beroep meer mogelijk is);

  • het delict dat in het buitenland is gepleegd ook strafbaar is in het andere land;

  • er voldoende binding is met het land waar de gedetineerde naartoe gaat (nationaliteit, familie die er woont, werk, studie etc.);

  • er nog voldoende strafrestant is.

 • Strafrestant staat voor de tijd die een gedetineerde nog moet doorbrengen in de gevangenis, vanaf het moment dat het officiële verzoek wordt ingediend. Omdat procedures voor strafoverdracht lang duren (6 tot 12 maanden) moet het stafrestant in ieder geval 6 maanden zijn en vaak meer. Voldoende strafrestant is:

  • voor een gedetineerde in het buitenland die zijn straf wil uitzitten in Nederland - 6 maanden vanaf het moment van terugkeer;

  • voor een buitenlander in een Nederlandse gevangenis -10 maanden op het moment van aanvraag.