Vast in het buitenland - Wetten (Wets en Wots)

 • Er zijn twee wetten voor internationale strafoverdracht:

  • Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging vrijheidsbenemende en voorwaardelijke sancties (Wets) voor EU-lidstaten die het Europese Kaderbesluit 2008/909 /JBZ hebben ge├»mplementeerd in nationale wetgeving;

  • Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen (Wots).

 • Wets staat voor: Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging vrijheidsbenemende en voorwaardelijke sancties. Het is een van de twee wetten die internationale strafoverdracht regelt.

  Vanaf 1 november 2012 geldt deze wet voor:

  • landen binnen de Europese Unie (EU-landen) die het Kaderbesluit 2008/909 /JBZ hebben ge├»mplementeerd in nationale wetgeving.

   N.B. Voor 1 november 2012 gold voor deze landen de Wots.

   Meer informatie over Wets vindt u hier.

 • Wots staat voor: Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen. Het is een van de twee wetten die internationale strafoverdracht regelt.

  Vanaf 1 november 2012 geldt deze wet voor:

  • landen die het Verdrag Overbrenging Gevonniste Personen (VOGP) hebben getekend (dit zijn meer dan 60 landen, zie de actuele lijst);

  • andere landen waar Nederland een apart bilateraal verdrag mee heeft;

  • EU-landen die de Wets niet hebben ingevoerd.

  Meer informatie vindt u hier.