Hoofdkantoor

Het hoofdkantoor DJI in Den Haag stuurt de organisatie aan. De hoofddirectie bestaat uit de hoofddirecteur DJI en de plaatsvervangend hoofddirecteur DJI.

De hoofddirecteur is verantwoordelijk voor de gehele organisatie en legt daarover verantwoording af aan de Secretaris-Generaal van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Hiermee is hij de verbindende schakel tussen het ministerie en de uitvoeringsorganisatie DJI.