Van Werk Naar Werk

Met ingang van 1 januari 2018 heeft de Rijksoverheid een vernieuwd Van Werk Naar Werk-beleid, dat ook geldt voor DJI. Dit nieuwe VWNW-beleid is opgenomen in het ARAR, waardoor het structureel beleid wordt en niet steeds maar voor een bepaalde periode geldt. Daarmee verdwijnen onzekerheden over de VWNW-voorwaarden en VWNW-regelingen voor alle rijksambtenaren.

ARAR

ARAR staat voor Algemeen Rijksambtenarenreglement en bevat de arbeidsvoorwaarden voor rijksambtenaren. Hierin staan de geldende afspraken over bijvoorbeeld verlof, salaris, aanstelling, ontslag, medezeggenschap en dus ook VWNW. Omdat het VWNW-beleid voor het hele rijk geldt, vind je de actuele informatie over VWNW op het rijksportaal en in P-Direkt. Daarnaast staat op het rijksportaal en op rijksoverheid.nl allerlei informatie over onze arbeidsvoorwaarden.

DJI-specifieke informatie

DJI heeft aanvullende afspraken gemaakt, die gelden voor DJI-medewerkers die met VWNW te maken hebben. Denk bijvoorbeeld aan convenanten die DJI met diverse organisaties heeft afgesloten om medewerkers naar ander werk te begeleiden. Die DJI-specifieke informatie staat op de pagina ' Aanvullende afspraken over VWNW'.

Vragen over VWNW?

Heb je vragen over het VWNW-beleid? Neem dan contact op met je leidinggevende, P&O-medewerkers of het Loket VWNW/SBF van het SSC.