DJI in beeld - Jeugd

Deze hoofdrubriek bevat 6 rubrieken:

Jeugdigen kunnen in een JJI komen, omdat ze een strafbaar feit hebben gepleegd en de (kinder)rechter hier een straf of maatregel voor oplegt. Daarnaast kunnen jeugdigen er ook preventief worden geplaatst, in afwachting van hun rechtszaak.

De Justitiële Jeugdinrichtingen van DJI zijn verantwoordelijk voor de zorg van de jeugdigen. De onderstaande fotoserie geeft u een beeld hoe een justitiële jeugdinrichting er van binnen uitziet.

Locaties - Rijks Justitiële Jeugdinrichting