DJI in beeld - Landelijke diensten

Deze hoofdrubriek bevat 6 rubrieken:

De Dienst Justitiële Inrichtingen wordt in haar werkzaamheden ondersteund door een aantal landelijke diensten.

DV&O

De Dienst Vervoer en Ondersteuning (DV&O) is een landelijke dienst van DJI en verzorgt het vervoer van arrestanten, gedetineerden en vreemdelingen. DV&O vervoert bovendien goederen en penitentiaire dossiers voor geheel Veiligheid en Justitie. DV&O verleent daarnaast bijstand bij calamiteiten in (justitiële) inrichtingen en detacheert beveiligingsmedewerkers ter ondersteuning van organisaties die aan Justitie en Veiligheid gelieerd zijn.