DJI in beeld - Vreemdelingenbewaring

Deze hoofdrubriek bevat 6 rubrieken:

De vreemdelingenbewaring van DJI is verantwoordelijk voor aan de grens geweigerde vreemdelingen, illegale vreemdelingen en drugskoeriers. Het is onze taak om vreemdelingen in de detentiecentra zo goed mogelijk te verzorgen, te ondersteunen bij voorbereiding van de terugkeer en hen beschikbaar te houden voor vertrek uit Nederland.

De vreemdelingen verblijven op grond van een bestuursrechtelijke maatregel in een detentiecentrum. Gezinnen met minderjarige kinderen en alleenstaande minderjarige vreemdelingen verblijven in de Gesloten Gezinsvoorziening (GGV). De onderstaande fotoserie geeft u een beeld van een Gesloten Gezinsvoorziening en een detentiecentrum.

Locaties - Detentiecentra