Infographic: Herstelbemiddeling voor gedetineerden

Perspectief Herstelbemiddeling heeft samen met DJI een infographic gemaakt voor gedetineerden over herstelbemiddeling tussen daders en slachtoffers. De infographic is een hulpmiddel in het gesprek tussen bijvoorbeeld een casemanager, geestelijk verzorger of een herstelconsulent en een gedetineerde over de mogelijkheid van bemiddeling. Bijvoorbeeld als een gedetineerde aangeeft dat hij in contact wil komen met zijn slachtoffer. Ook in situaties waarin een slachtoffer het initiatief neemt, kan deze infographic behulpzaam zijn.

Herstel

De infographic laat door middel van illustraties zien, hoe slachtoffer-dader-bemiddeling werkt, waar en bij wie een gedetineerde terecht kan en wat er tijdens een bemiddelingstraject gebeurt (of kan gebeuren). Een traject dat bijdraagt aan herstel bij slachtoffers én gedetineerden.

Trainingen

In de nieuwe basistraining ‘Aan de bak’ maken gedetineerden al kennis met herstelbemiddeling. Trainers hebben hiervoor deze infographic tot hun beschikking. Ook is de infographic onderdeel van de training ‘Puinruimen’ en van de SOS-trainingen (spreken over schuld) van Gevangenenzorg Nederland.