Nieuwe DJIzien verschenen

De nieuwe DJIzien is verschenen, ons online magazine voor relaties en ketenpartners. Deze editie staat met name in het teken van de coronamaatregelen en de impact van de coronacrisis op onze organisatie.

Terug- en vooruitblik
Zo lees je een terugblik op de lockdownfase, die nogal wat consequenties heeft en had voor onze organisatie. We blikken niet alleen terug, maar ook vooruit, in een verhaal over de manier waarop DJI zich voorbereidt op de anderhalvemetersamenleving. Deze voorbereidingen zijn in alle inrichtingen volop aan de gang.

Telehoren
Tijdens de coronacrisis nam telehoren een grote vlucht. In korte tijd gingen de beeldverbindingen tussen de gerechten en onze inrichtingen van 15 naar 55. De vraag is nu: is telehoren iets tijdelijks of een blijvertje?

DJI’ers in het ziekenhuis
Verder het verhaal van drie verpleegkundigen uit onze organisatie die tijdens het hoogtepunt van de coronacrisis DJI tijdelijk verlieten om mee te draaien in reguliere ziekenhuizen. Zij deden dat vanuit de wens om daar te zijn waar hulp het hardste nodig was.

Column
Een andere ervaring ‘uit de praktijk’ tekende Louise Brandsma op in haar column. Brandsma is maatschappelijk werker in FPC de Oostvaarderskliniek en schrijft over de impact van de coronatijd op haar werkzaamheden.

Nieuwe plaatsvervangend hoofddirecteur
Tijdens de coronacrisis trad Michel Groothuizen aan, de opvolger van Annelore Roelofs als plaatsvervangend hoofddirecteur van DJI. In een interview vertelt hij over deze stap en wat wij van hem kunnen verwachten in zijn nieuwe functie.