DJI'er vlogt

Deze hoofdrubriek bevat 6 rubrieken:

Welke zorg is er in een justitiële inrichting?

Verpleegkundige Esther, laat u zien welke zorg faciliteiten er zijn voor de justitiabelen.

 • Download deze video

 • Uitgeschreven tekst

  1
  00:00:06,600 --> 00:00:08,920
  Hoi, ik ben Esther en ik werk
  als verpleegkundige...

  2
  00:00:08,960 --> 00:00:10,760
  op de medische dienst van DJI.

  3
  00:00:11,160 --> 00:00:13,400
  De zorg in detentie
  die doe ik samen...

  4
  00:00:13,800 --> 00:00:17,080
  die doe ik samen met de huisarts,
  de psychiater...

  5
  00:00:17,320 --> 00:00:20,280
  de psycholoog, de tandarts
  en de fysiotherapeut.

  6
  00:00:21,160 --> 00:00:25,160
  Bij binnenkomst krijgen alle
  gedetineerden een medische intake...

  7
  00:00:25,480 --> 00:00:29,200
  waarin de gezondheid of de
  medische klachten besproken worden.

  8
  00:00:38,320 --> 00:00:41,400
  Hier op de medische dienst
  leveren we de algemene basiszorg.

  9
  00:00:41,760 --> 00:00:44,800
  We leveren medicatie, we hebben
  extra aandacht voor ziekten zoals...

  10
  00:00:44,880 --> 00:00:48,680
  suikerziekte, astma COPD
  of verslavingsproblematiek...

  11
  00:00:48,840 --> 00:00:52,400
  en we bieden ondersteuning aan mensen
  met een lichtverstandelijke beperking.

  12
  00:00:53,040 --> 00:00:55,480
  Voor dingen die we niet kunnen,
  zoals bijvoorbeeld een operatie...

  13
  00:00:55,480 --> 00:00:58,400
  of een consult bij een specialist
  verwijzen we door naar het ziekenhuis...

  14
  00:00:58,680 --> 00:01:00,000
  bij ons in de buurt.

  15
  00:01:08,800 --> 00:01:12,040
  Justitiabelen moeten natuurlijk
  ook wel eens naar de tandarts.

  16
  00:01:12,480 --> 00:01:16,840
  Hiervoor heeft DJI 3 tandartsbussen die
  de inrichtingen in Nederland bezoeken.

  17
  00:01:17,800 --> 00:01:20,880
  Bij de mondzorg kun je denken
  aan acute pijnklachten...

  18
  00:01:21,360 --> 00:01:24,880
  het vullen van gaatjes, kiezen
  en het repareren van protheses.

  19
  00:01:29,320 --> 00:01:33,960
  Behalve lichamelijke zorg hebben
  we binnen DJI ook veel aandacht voor...

  20
  00:01:33,960 --> 00:01:36,080
  psychiatrische en psychologische
  behandelingen.

  21
  00:01:44,880 --> 00:01:46,720
  En waarom doen we nou dit alles?

  22
  00:01:46,720 --> 00:01:49,840
  Dit doen we omdat we willen
  voorkomen dat mensen terugvallen...

  23
  00:01:49,840 --> 00:01:54,960
  in hun criminele gedrag en dat ze een
  betere kans in de maatschappij krijgen.

  24
  00:01:57,840 --> 00:02:01,360
  Hoi, ik wilde even een medicatie
  naar de afdeling brengen.