Vraag over contrabande

Is contrabande te voorkomen?

DJI kan ondanks alle inspanningen niet voor 100% voorkomen dat contrabande wordt aangetroffen in inrichtingen. De Inspectie Justitie en Veiligheid en (IJenV) erkent dit in het onderzoeksrapport‘Binnen de muren niet toegestaan’ (maart 2017). Er is de afgelopen jaren veel verbeterd in de controle op en het tegengaan van de invoer van contrabande. Dat blijkt onder andere uit voornoemd rapport en uit de conclusies van de IVenJ over contrabande in FPC’s (mei 2017). Het weren van contrabande blijft een continue uitdaging. DJI geeft daaraan onverminderd aandacht.

Verantwoordelijkheid voor eigen gedrag

Onze medewerkers motiveren justitiabelen tot positief gedrag en bereiden hen voor op terugkeer in de samenleving of naar het land van herkomst. Dit doen zij vanuit een persoonsgerichte benadering, waarbij de accenten voor jongeren, volwassenen, vreemdelingen en tbs-gestelden verschillen.

Voorop staat dat de justitiabele verantwoordelijkheid neemt voor het eigen gedrag. Dat is in veel gevallen niet eenvoudig. Veel justitiabelen zijn verslaafd. Een groot deel zit vast voor een misdaad die op de een of andere manier heeft te maken met drugshandel of drugsgebruik. Ook is een behoorlijk aantal justitiabelen licht verstandelijk beperkt. Ze zijn kwetsbaar en eenvoudig te beïnvloeden. En een aantal gedetineerden probeert bewust de criminele activiteiten en contacten tijdens de straf voort te zetten.

Nieuwe technieken

Contrabande wordt steeds kleiner en moeilijker te traceren. Denk aan minitelefoons zonder metalen onderdelen of synthetische drugs. Ook wordt contrabande op steeds creatievere manieren naar binnen gesmokkeld. Daarom experimenteert DJI met nieuwe technieken om contrabande beter te kunnen voorkomen en opsporen.