Vraag over contrabande

Hoe zit het met de veiligheid?

Veiligheid staat bij DJI voorop. In het belang van justitiabelen, medewerkers en de samenleving wordt contrabande onder geen enkel beding getolereerd. Daarom doen we er alles aan om de invoer van verboden spullen in onze inrichtingen te voorkomen.

Verboden voorwerpen binnen de inrichting kunnen leiden tot afpersing, intimidatie en onderlinge agressie. Zowel tussen justitiabelen onderling als tussen justitiabelen en personeel. Het bezit van deze verboden spullen vergroot bovendien het risico dat justitiabelen tijdens hun straf of maatregel doorgaan met crimineel handelen. En het staat een goede re-integratie in de weg.

Verschillende justitiabelen, verschillende maatregelen

Met ‘justitiabelen’ bedoelen we alle mensen die bij DJI zijn ingesloten of worden behandeld. De verschillende justitiabelen zijn ingesloten in verschillende soorten inrichtingen. Zo zijn volwassenen gedetineerd in een penitentiaire inrichting (PI) en jongeren in een justitiële jeugdinrichting (JJI). Vreemdelingen die Nederland moeten verlaten verblijven soms in een detentiecentrum. Mensen die van de rechter, naast een straf, een tbs-maatregel hebben gekregen, verblijven in een forensisch psychiatrisch centrum (FPC).

Naast een tbs-maatregel kan de rechter andere gedwongen zorg-maatregelen opleggen. Afhankelijk van de maatregel verblijven deze patiënten in een instelling met een hoog of lager beveiligingsniveau. Lees meer daarover op de website forensische zorg.

Beveiligingsniveau

Welke spullen voor een justitiabele in de inrichting verboden zijn, is afhankelijk van de soort inrichting waar iemand verblijft. Binnen de inrichting kan het beveiligingsniveau variëren. Ook dat kan invloed hebben op welke spullen een justitiabele in zijn bezit mag hebben. De maatregelen die DJI neemt om contrabande in de inrichtingen tegen te gaan kunnen per type inrichting en per beveiligingsniveau verschillen. Zo kunnen justitiabelen in een zeer beperkt beveiligde inrichting (ZBBI) wel een mobiele telefoon bij zich hebben. Justitiabelen met een hoog vluchtrisico, een maatschappelijk risico of bij wie al contrabande is aangetroffen, kunnen juist extra controles krijgen van hun cel of kamer.