Contrabande (verboden spullen)

In penitentiaire inrichtingen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra en detentiecentra mogen justitiabelen bepaalde voorwerpen niet in hun bezit hebben.

Denk aan spullen die in de openbare samenleving ook niet zijn toegestaan: drugs en wapens. Daarnaast zijn er voorwerpen die buiten de inrichting legaal zijn, maar die verboden kunnen zijn als je bent ingesloten, zoals mobiele telefoons en andere gegevensdragers, alcohol en geld. Al deze verboden spullen noemt DJI ‘contrabande’.

Per 1 november 2019 is het strafbaar om bepaalde voorwerpen binnen te brengen in een justitiële inrichting. Personen die verboden voorwerpen de inrichting binnenbrengen kunnen op grond van deze bepaling worden gestraft met hechtenis van ten hoogste zes maanden of een geldboete van de derde categorie.

Wat mag er niet bij ons naar binnen?

Complexbeveiliger Remco, laat u in deze vlog zien wat er niet mee naar binnen mag in een justitiële inrichting.

 • Download deze video

 • Uitgeschreven tekst

  1
  00:00:05,920 --> 00:00:08,920
  Hallo, ik ben Remco.
  Ik ben complexbeveiliger.

  2
  00:00:09,320 --> 00:00:11,840
  Binnen DJI hebben we een streng beleid
  omtrent contrabande.

  3
  00:00:12,440 --> 00:00:14,600
  Contrabande zijn spullen
  die een inrichting niet in mogen...

  4
  00:00:14,600 --> 00:00:16,640
  waaronder wapens, drugs en telefoons.

  5
  00:00:17,520 --> 00:00:21,800
  Hier hebben we regelmatig controles op.
  Onder andere visuele controle.

  6
  00:00:22,160 --> 00:00:24,520
  Er wordt 24 uur per dag
  controle gehouden op de inrichting.

  7
  00:00:26,840 --> 00:00:30,360
  Dit is de portiersloge.
  Hier worden mensen ontvangen.

  8
  00:00:30,440 --> 00:00:33,280
  Persoonlijke bezittingen dienen
  opgeborgen te worden in een kluisje.

  9
  00:00:34,080 --> 00:00:37,680
  Bezoekers dienen zich te legitimeren
  met een geldig legitimatiebewijs....

  10
  00:00:38,440 --> 00:00:40,320
  het personeel kan langs
  de andere kant verder komen.

  11
  00:00:41,600 --> 00:00:44,440
  Het personeel wordt vervolgens
  gecontroleerd met detectieapparatuur...

  12
  00:00:44,840 --> 00:00:46,440
  en hun spullen gaan over de band.

  13
  00:00:46,800 --> 00:00:50,240
  Zowel personeel als bezoekers dienen
  altijd piepvrij naar binnen te gaan.

  14
  00:01:08,480 --> 00:01:10,800
  Bij binnenkomst loopt de justitiabele
  door het poortje...

  15
  00:01:12,040 --> 00:01:14,040
  en worden zijn persoonlijke spullen
  gecontroleerd.

  16
  00:01:14,520 --> 00:01:17,280
  Dit wederom om contrabande
  buiten de inrichting te houden.

  17
  00:01:17,760 --> 00:01:22,280
  Ook worden er urinecontroles gedaan
  om zo verdovende middelen op te sporen.

  18
  00:01:28,360 --> 00:01:31,840
  Bij de dagelijkse celinspecties wordt er
  gekeken naar hang- en sluitwerk...

  19
  00:01:32,000 --> 00:01:35,040
  en op vermoeden wordt er een
  uitgebreidere celinspectie gedaan.

  20
  00:01:39,560 --> 00:01:42,320
  Naast de verschillende controles kunnen
  we ook een beroep doen op zoekhonden.

  21
  00:01:42,320 --> 00:01:45,760
  Zo zijn er honden die telefoons
  kunnen detecteren, maar ook drugs.

  22
  00:01:51,720 --> 00:01:54,000
  En als er wat gevonden wordt
  wordt het bezoek geannuleerd.

  23
  00:01:54,360 --> 00:01:55,840
  Dan mag je het aan mij afgeven.

  24
  00:01:56,960 --> 00:01:58,720
  Dat is einde bezoek voor jou jongen.

  25
  00:02:11,640 --> 00:02:14,720
  Ook leveranciers die de inrichting
  willen betreden, worden gecheckt...

  26
  00:02:14,960 --> 00:02:17,280
  en om hun legitimatiebewijs gevraagd.

  27
  00:02:19,120 --> 00:02:21,520
  Vervolgens wordt er
  een grondige controle uitgevoerd...

  28
  00:02:22,880 --> 00:02:25,520
  maar hoe we dat precies doen kan ik
  natuurlijk niet te veel over vertellen.

  29
  00:02:25,840 --> 00:02:28,200
  Als alles in orde is
  kan de persoon verder komen.

  30
  00:02:31,760 --> 00:02:35,080
  Binnen DJI doe we er alles aan om contra-
  bande buiten de inrichting te houden.

  31
  00:02:35,560 --> 00:02:38,560
  Het blijft een kat en muisspel
  dus zo vinden we nog wel eens wat.

  32
  00:02:39,120 --> 00:02:40,920
  Zoals drugs...

  33
  00:02:41,480 --> 00:02:46,840
  tattoeerpennen, telefoons, bijvoorbeeld
  een autosleutel waarmee je kan bellen.

  34
  00:02:47,400 --> 00:02:50,520
  Dit bewijst maar weer eens
  dat controles niet overbodig zijn.

  35
  00:02:51,200 --> 00:02:52,680
  Maar dat houdt elkaar scherp.

  36
  00:02:53,080 --> 00:02:55,280
  Ik ga weer aan het werk.
  Bedankt, hoi!

5 vragen en antwoorden over Contrabande

 • Veiligheid staat bij DJI voorop. In het belang van justitiabelen, medewerkers en de samenleving wordt contrabande onder geen enkel beding getolereerd. Daarom doen we er alles aan om de invoer van verboden spullen in onze inrichtingen te voorkomen.

  Meer info
 • DJI neemt verschillende maatregelen om de invoer van verboden spullen tegen te gaan. De maatregelen variëren van controles met technische hulpmiddelen of speurhonden tot inspecties door personeel.

  Meer info
 • Medewerkers nemen de verboden voorwerpen in beslag. Van de inbeslagname maakt de medewerker een rapport op. Afhankelijk van het voorwerp wordt de contrabande teruggegeven (bijvoorbeeld geld aan bezoek) of wordt het opgeslagen om aan de politie te overhandigen voor vernietiging (drugs en wapens). Als er drugs, wapens of mobiele telefoons in beslag zijn genomen, kan de inrichting het Gedetineerden Recherche Informatiepunt (GRIP) van de politie inschakelen voor verder onderzoek.

  Meer info
 • Volgens de Penitentiaire beginselenwet, de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en de Beginselenwet verpleging terbeschikkinggestelden kan in de huisregels van de inrichtingen worden bepaald dat sommige voorwerpen binnen de inrichting verboden zijn. De handhaving van de orde of de veiligheid in de inrichting vormt de basis voor die bepalingen.

  Meer info
 • DJI kan ondanks alle inspanningen niet voor 100% voorkomen dat contrabande wordt aangetroffen in inrichtingen. De Inspectie Justitie en Veiligheid en (IJenV) erkent dit in het onderzoeksrapport‘Binnen de muren niet toegestaan’ (maart 2017). Er is de afgelopen jaren veel verbeterd in de controle op en het tegengaan van de invoer van contrabande. Dat blijkt onder andere uit voornoemd rapport en uit de conclusies van de IVenJ over contrabande in FPC’s (mei 2017). Het weren van contrabande blijft een continue uitdaging. DJI geeft daaraan onverminderd aandacht.

  Meer info