Contrabande (verboden spullen)

In penitentiaire inrichtingen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra en detentiecentra mogen justitiabelen bepaalde voorwerpen niet in hun bezit hebben.

Denk aan spullen die in de openbare samenleving ook niet zijn toegestaan: drugs en wapens. Daarnaast zijn er voorwerpen die buiten de inrichting legaal zijn, maar die verboden kunnen zijn als je bent ingesloten, zoals mobiele telefoons en andere gegevensdragers, alcohol en geld. Al deze verboden spullen noemt DJI ‘contrabande’.

Per 1 november 2019 is het strafbaar om bepaalde voorwerpen binnen te brengen in een justitiële inrichting. Personen die verboden voorwerpen de inrichting binnenbrengen kunnen op grond van deze bepaling worden gestraft met hechtenis van ten hoogste zes maanden of een geldboete van de derde categorie.

Wat mag er niet bij ons naar binnen?

Complexbeveiliger Remco, laat u in deze vlog zien wat er niet mee naar binnen mag in een justitiële inrichting.

  • Download deze video

  • Uitgeschreven tekst

    1
    00:00:05,920 --> 00:00:08,920
    Hallo, ik ben Remco.
    Ik ben complexbeveiliger.

    2
    00:00:09,320 --> 00:00:11,840
    Binnen DJI hebben we een streng beleid
    omtrent contrabande.

    3
    00:00:12,440 --> 00:00:14,600
    Contrabande zijn spullen
    die een inrichting niet in mogen...

    4
    00:00:14,600 --> 00:00:16,640
    waaronder wapens, drugs en telefoons.

    5
    00:00:17,520 --> 00:00:21,800
    Hier hebben we regelmatig controles op.
    Onder andere visuele controle.

    6
    00:00:22,160 --> 00:00:24,520
    Er wordt 24 uur per dag
    controle gehouden op de inrichting.

    7
    00:00:26,840 --> 00:00:30,360
    Dit is de portiersloge.
    Hier worden mensen ontvangen.

    8
    00:00:30,440 --> 00:00:33,280
    Persoonlijke bezittingen dienen
    opgeborgen te worden in een kluisje.

    9
    00:00:34,080 --> 00:00:37,680
    Bezoekers dienen zich te legitimeren
    met een geldig legitimatiebewijs....

    10
    00:00:38,440 --> 00:00:40,320
    het personeel kan langs
    de andere kant verder komen.

    11
    00:00:41,600 --> 00:00:44,440
    Het personeel wordt vervolgens
    gecontroleerd met detectieapparatuur...

    12
    00:00:44,840 --> 00:00:46,440
    en hun spullen gaan over de band.

    13
    00:00:46,800 --> 00:00:50,240
    Zowel personeel als bezoekers dienen
    altijd piepvrij naar binnen te gaan.

    14
    00:01:08,480 --> 00:01:10,800
    Bij binnenkomst loopt de justitiabele
    door het poortje...

    15
    00:01:12,040 --> 00:01:14,040
    en worden zijn persoonlijke spullen
    gecontroleerd.

    16
    00:01:14,520 --> 00:01:17,280
    Dit wederom om contrabande
    buiten de inrichting te houden.

    17
    00:01:17,760 --> 00:01:22,280
    Ook worden er urinecontroles gedaan
    om zo verdovende middelen op te sporen.

    18
    00:01:28,360 --> 00:01:31,840
    Bij de dagelijkse celinspecties wordt er
    gekeken naar hang- en sluitwerk...

    19
    00:01:32,000 --> 00:01:35,040
    en op vermoeden wordt er een
    uitgebreidere celinspectie gedaan.

    20
    00:01:39,560 --> 00:01:42,320
    Naast de verschillende controles kunnen
    we ook een beroep doen op zoekhonden.

    21
    00:01:42,320 --> 00:01:45,760
    Zo zijn er honden die telefoons
    kunnen detecteren, maar ook drugs.

    22
    00:01:51,720 --> 00:01:54,000
    En als er wat gevonden wordt
    wordt het bezoek geannuleerd.

    23
    00:01:54,360 --> 00:01:55,840
    Dan mag je het aan mij afgeven.

    24
    00:01:56,960 --> 00:01:58,720
    Dat is einde bezoek voor jou jongen.

    25
    00:02:11,640 --> 00:02:14,720
    Ook leveranciers die de inrichting
    willen betreden, worden gecheckt...

    26
    00:02:14,960 --> 00:02:17,280
    en om hun legitimatiebewijs gevraagd.

    27
    00:02:19,120 --> 00:02:21,520
    Vervolgens wordt er
    een grondige controle uitgevoerd...

    28
    00:02:22,880 --> 00:02:25,520
    maar hoe we dat precies doen kan ik
    natuurlijk niet te veel over vertellen.

    29
    00:02:25,840 --> 00:02:28,200
    Als alles in orde is
    kan de persoon verder komen.

    30
    00:02:31,760 --> 00:02:35,080
    Binnen DJI doe we er alles aan om contra-
    bande buiten de inrichting te houden.

    31
    00:02:35,560 --> 00:02:38,560
    Het blijft een kat en muisspel
    dus zo vinden we nog wel eens wat.

    32
    00:02:39,120 --> 00:02:40,920
    Zoals drugs...

    33
    00:02:41,480 --> 00:02:46,840
    tattoeerpennen, telefoons, bijvoorbeeld
    een autosleutel waarmee je kan bellen.

    34
    00:02:47,400 --> 00:02:50,520
    Dit bewijst maar weer eens
    dat controles niet overbodig zijn.

    35
    00:02:51,200 --> 00:02:52,680
    Maar dat houdt elkaar scherp.

    36
    00:02:53,080 --> 00:02:55,280
    Ik ga weer aan het werk.
    Bedankt, hoi!

5 vragen en antwoorden over Contrabande

  • Veiligheid staat bij DJI voorop. In het belang van justitiabelen, medewerkers en de samenleving wordt contrabande onder geen enkel beding getolereerd. Daarom doen we er alles aan om de invoer van verboden spullen in onze inrichtingen te voorkomen.

    Meer info
  • DJI neemt verschillende maatregelen om de invoer van verboden spullen tegen te gaan. De maatregelen variëren van controles met technische hulpmiddelen of speurhonden tot inspecties door personeel.

    Meer info
  • Medewerkers nemen de verboden voorwerpen in beslag. Van de inbeslagname maakt de medewerker een rapport op. Afhankelijk van het voorwerp wordt de contrabande teruggegeven (bijvoorbeeld geld aan bezoek) of wordt het opgeslagen om aan de politie te overhandigen voor vernietiging (drugs en wapens). Als er drugs, wapens of mobiele telefoons in beslag zijn genomen, kan de inrichting het Gedetineerden Recherche Informatiepunt (GRIP) van de politie inschakelen voor verder onderzoek.

    Meer info
  • Volgens de Penitentiaire beginselenwet, de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en de Beginselenwet verpleging terbeschikkinggestelden kan in de huisregels van de inrichtingen worden bepaald dat sommige voorwerpen binnen de inrichting verboden zijn. De handhaving van de orde of de veiligheid in de inrichting vormt de basis voor die bepalingen.

    Meer info
  • DJI kan ondanks alle inspanningen niet voor 100% voorkomen dat contrabande wordt aangetroffen in inrichtingen. De Inspectie Justitie en Veiligheid en (IJenV) erkent dit in het onderzoeksrapport‘Binnen de muren niet toegestaan’ (maart 2017). Er is de afgelopen jaren veel verbeterd in de controle op en het tegengaan van de invoer van contrabande. Dat blijkt onder andere uit voornoemd rapport en uit de conclusies van de IVenJ over contrabande in FPC’s (mei 2017). Het weren van contrabande blijft een continue uitdaging. DJI geeft daaraan onverminderd aandacht.

    Meer info