Vraag over contrabande

Wat doet DJI als er contrabande wordt gevonden?

Medewerkers nemen de verboden voorwerpen in beslag. Van de inbeslagname maakt de medewerker een rapport op. Afhankelijk van het voorwerp wordt de contrabande teruggegeven (bijvoorbeeld geld aan bezoek) of wordt het opgeslagen om aan de politie te overhandigen voor vernietiging (drugs en wapens). Als er drugs, wapens of mobiele telefoons in beslag zijn genomen, kan de inrichting het Gedetineerden Recherche Informatiepunt (GRIP) van de politie inschakelen voor verder onderzoek.

Sanctie

De inrichting spreekt met de justitiabele over de inbeslagname en legt deze eventueel een sanctie op. Bijvoorbeeld: ontzegging van bezoek, intrekking van verlof, plaatsing in strafcel of in afzondering. Welke sanctie dat is, hangt af van de soort en de hoeveelheid aangetroffen verboden goederen. Ook verschilt de straf per type justitiabele: volwassenen, vreemdelingen, jongeren en forensische patiënten.

Aangifte

De invoer of handel van drugs en wapens is strafbaar. Ontdekking van (een handelshoeveelheid) drugs of een wapen bij een justitiabele of een bezoeker leidt tot aangifte. Een bezoeker wordt in die gevallen ook de toegang tot de inrichting ontzegd. Zo’n ontzegging krijgt de bezoeker ook voor het binnensmokkelen van een mobiele telefoon.