Vraag over contrabande

Wat doet DJI om contrabande in inrichtingen te voorkomen?

DJI neemt verschillende maatregelen om de invoer van verboden spullen tegen te gaan. De maatregelen variëren van controles met technische hulpmiddelen of speurhonden tot inspecties door personeel.

Toegangscontrole

Justitiabelen
Alle justitiabelen die een DJI-inrichting binnenkomen, krijgen een strenge controle. Dat geldt voor de eerste binnenkomst in de inrichting en wanneer een justitiabele na verlof terugkeert in de inrichting. Alle justitiabelen moeten metaalvrij (‘piepvrij’) door de detectiepoort bij de ingang. Binnen de inrichting zijn er ook detectiepoorten. Deze worden onder andere gebruikt nadat justitiabelen naar de dagbesteding zijn geweest waar ze met gereedschap hebben gewerkt. DJI onderzoekt momenteel of met andere apparatuur contrabande nog beter te vinden is.

Naast de inzet van detectiepoorten kan een justitiabele gecontroleerd worden aan kleding (fouilleren) en lichaam (visiteren). Dit gebeurt wanneer justitiabelen niet piepvrij door de detectiepoort komen of wanneer het vermoeden bestaat dat zij in het bezit zijn van drugs of andere verboden spullen. In de detentiecentra maakt DJI gebruik van een bodyscan als alternatief voor visiteren.

Bezoek
Bezoekers worden in alle inrichtingen bij binnenkomst gecontroleerd op verboden spullen met de detectiepoort en bagagescan bij de ingang. Beveiligingsmedewerkers kunnen daarnaast als extra controle een handscan gebruiken. Als het nodig is, wordt een bezoeker gefouilleerd en kan er controle met een drugshond plaatsvinden.

Personeel
DJI-personeel moet eveneens ‘piepvrij’ de inrichting binnenkomen. Zij gaan bij binnenkomst door de detectiepoort bij de ingang. Soms worden steekproeven gehouden en wordt personeel extra gecontroleerd op verboden spullen.

Bagage- en postcontrole

Alle inkomende bagage van justitiabelen, bezoekers en personeelsleden gaat door een röntgenapparaat. Als het nodig is, wordt de bagage nog eens met de hand gecontroleerd. Een bezoeker mag geen bagage, mobiele telefoon of andere elektronische apparatuur of verdovende middelen (drugs) meenemen naar de bezoekzaal. Als bezoekers spullen willen meenemen voor een justitiabele, moeten ze dit vooraf melden. De beveiliging controleert de aangemelde goederen bij binnenkomst. Ook post voor gedetineerden wordt gecontroleerd op verboden voorwerpen.

Controle van ruimtes binnen de inrichting

Het personeel controleert dagelijks alle cellen of kamers van justitiabelen op hygiëne en hang- en sluitwerk. Daarnaast worden regelmatig de inventaris, zoals het matras en de kasten en de persoonlijke eigendommen van de justitiabele gecontroleerd. Deze controles worden niet aangekondigd. Er vinden ook inspecties plaats op de luchtplaatsen en in andere ruimtes waar justitiabelen komen. Als er vermoedens zijn van verboden spullen in de inrichting zet DJI een spitactie in. Daarbij wordt een cel of zelfs een hele afdeling zeer grondig gecontroleerd. Als het nodig is, voert een extern team zo’n spitactie uit.

Bij inspecties kunnen drugshonden en ‘mobifinders’ ingezet worden. De mobifinder is een apparaat dat actieve mobiele telefoons opspoort. Recent zijn er twee ‘telefoonhonden’ opgeleid. De honden zijn getraind in het vinden van mobiele telefoons en worden ingezet bij controles in de inrichtingen.

Bezoekersruimten

Tijdens het bezoek in een PI houdt een beveiligingsmedewerker toezicht in de bezoekzaal. De bezoekzalen zijn zo ingericht dat het voor een bezoeker moeilijk is om contrabande aan een justitiabele te overhandigen. Als de beveiligingsmedewerker een vermoeden heeft dat een bezoeker iets heeft gegeven aan de justitiabele kunnen beiden gefouilleerd worden. Na afloop van het bezoek worden justitiabelen steekproefsgewijs gecontroleerd. Daarbij kunnen ook speurhonden ingezet worden.

Op sommige afdelingen, zoals de Terroristenafdeling en de Extreem Beveiligde Inrichting, kan een justitiabele alleen achter een glazen wand via een microfoonverbinding met een bezoeker praten. Een jongere in een JJI kan zijn ouders en broers en zussen zonder toezicht ontvangen op de leefafdeling.

Urinecontrole

Iedere justitiabele krijgt regelmatig een urinecontrole. Dit houdt in dat de justitiabele in het bijzijn van een medewerker in een potje moet plassen. De urine wordt in een laboratorium onderzocht op drugsgebruik. Hoe vaak urinecontroles plaatsvinden, hangt af van verschillende zaken. Een justitiabele bij wie verboden stoffen zijn aangetroffen in de urinecontrole wordt daarna vaker gecontroleerd. Ook vinden er meer urinecontroles plaats op bepaalde afdelingen. Bijvoorbeeld op de afdeling Inrichting Stelselmatige Daders (ISD), omdat een groot deel van de veelplegers verslaafd is.

Drugshonden

DJI zet regelmatig honden in die zijn opgeleid om drugs te ontdekken. Bijvoorbeeld bij de ontvangst van bezoek, bij controle van personeel, bij binnengekomen spullen en bij de inspectie van cellen, kamers en andere ruimten in de inrichting.

Protocollen medicijnen

De medische dienst in de inrichting volgt een protocol om medicijnen te verstrekken aan justitiabelen. Zo voorkomen we dat justitiabelen medicijnen verhandelen of doorgegeven aan andere justitiabelen.

Integriteit

Integriteit is een belangrijk onderdeel bij de werving van nieuw DJI-personeel en is een regelmatig terugkerend onderwerp binnen de organisatie. Nieuwe medewerkers van DJI moeten een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) hebben. Het justitiële verleden van een nieuwe werknemer wordt tot 30 jaar terug onderzocht. Tegen medewerkers die binnen hun functie niet integer handelen treedt DJI disciplinair op.

Behandeling

Beheersing van drugsgebruik kan een onderdeel zijn van het traject- of behandelplan voor jeugdigen en forensische patiënten, bijvoorbeeld met speciale gedragsinterventies.