Vraag over contrabande

Wat is de regelgeving over contrabande?

Volgens de Penitentiaire beginselenwet, de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en de Beginselenwet verpleging terbeschikkinggestelden kan in de huisregels van de inrichtingen worden bepaald dat sommige voorwerpen binnen de inrichting verboden zijn. De handhaving van de orde of de veiligheid in de inrichting vormt de basis voor die bepalingen.

Iedere inrichting heeft huisregels vastgesteld. Bij binnenkomst ontvangt iedere justitiabele de huisregels, met daarin opgenomen een lijst van spullen die verboden zijn in de inrichting.


Overzicht regelgeving contrabande
Volwassenen en vreemdelingenArt 4.5 Regeling model huisregels penitentiaire inrichtingenArt. 45 Penitentiaire beginselenwet
JongerenArt. 4.2 Regeling model huisregels justitiële jeugdinrichtingenart. 50 Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen
Tbs-patiëntenArt. 4.3 Regeling model huisregels justitiële tbs-inrichtingenArt. 44 Beginselenwet verpleging terbeschikkinggestelden