Coronamaatregelen Dienst Justitiële Inrichtingen

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) treft maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen en de veiligheid en gezondheid van ons personeel en justitiabelen te garanderen.

Maatregelen bezoek
Op dit moment is bezoek voor justitiabelen in alle justitiële inrichtingen van DJI toegestaan. In al onze inrichtingen gelden de RIVM-richtlijnen. Dus er wordt 1,5 meter afstand gehouden, bezoek vindt op de meeste locaties plaats achter plexiglas en bij binnenkomst is er een gezondheidscheck.

Moet u een mondkapje dragen tijdens bezoek?
DJI sluit met ingang van 6 oktober 2020 voor een aantal situaties aan bij het landelijke dringend advies voor het dragen van niet-medische mondkapjes in publieke binnenruimtes (ook al zijn justitiële inrichtingen formeel geen publieke ruimte). Voor bezoekers van 13 jaar en ouder betekent dit dat hun dringend wordt geadviseerd bij het bezoek aan een justitiële inrichting een niet-medisch mondkapje te dragen bij de toegangscontrole en tijdens de route naar en van de bezoekersruimte. In de bezoekersruimte mag het mondkapje af als de bezoeker zit.

Mondkapje is soms verplicht
Aanvullend op bovenstaand dringend advies kan een directeur van een justitiële inrichting bepalen dat het dragen van een mondkapje op de locatie verplicht is. De gebouwen van onze justitiële inrichtingen zijn namelijk niet allemaal hetzelfde; soms zijn de gangen te smal om bij het passeren 1,5 meter afstand te kunnen houden of zijn ruimtes te klein om daar veel mensen tegelijk aanwezig te laten zijn. Kijk voor specifieke bezoekinformatie op de pagina van de justitiële inrichting die u wilt bezoeken.

Wat zijn de bezoekmogelijkheden?
 • Volwassen justitiabelen:
  Met ingang van 1 augustus 2020 kunnen volwassen justitiabelen bezoek ontvangen. Ook hiervoor geldt dat de bezoekmogelijkheden per justitiële inrichting kunnen verschillen, afhankelijk van de situatie in het gebouw.
 • Jeugdige justitiabelen:
  Per 1 augustus 2020 vindt het bezoek aan jongeren in een justitiële jeugdinrichting weer plaats conform de huisregels van de inrichting. Kijk voor die huisregels op de pagina van de justitiële jeugdinrichting.
 • Kinderen op bezoek:
  Met ingang van 1 augustus 2020 zijn kinderen van alle leeftijden welkom in de justitiële inrichtingen. Per justitiële inrichting kan het bezoek anders georganiseerd zijn.
 • Ketenpartners:
  Bezoek van ketenpartners, zoals reclassering, gemeenten en vrijwilligersorganisaties, vindt zoveel mogelijk digitaal plaats, via beeldbellen. Wel wordt geleidelijk aan noodzakelijk bezoek van ketenpartners weer toegestaan. De directeur van een justitiële inrichting bepaalt of fysiek bezoek van ketenpartners noodzakelijk en mogelijk is.
 • Advocaten:
  Bezoek van advocaten was al mogelijk en blijft dat ook.

Twitternieuws DJI @DJI_detentie