Coronamaatregelen Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) treft maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen met als doel het aantal contacten en daarmee het risico op besmetting te beperken. Een besmetting in een justitiële inrichting van DJI heeft grote gevolgen voor personeel en justitiabelen. Door de daling van het aantal besmettingen met het coronavirus in de samenleving worden de maatregelen op verschillende plekken in Nederland versoepeld. DJI is weer gestart met bezoek en verlof. Voor de veiligheid van medewerkers en justitiabelen en om het risico op besmettingen in de inrichtingen zo laag mogelijk te houden, gebeurt dit gecontroleerd. Ook blijven de adviezen van het RIVM leidend.

Maatregelen bezoek

Door de coronamaatregelen konden justitiabelen tot begin juni 2020 geen bezoek ontvangen. Sinds 2 juni 2020 werd bezoek op kleine schaal weer toegestaan. In drie gevangenissen (PI Alphen aan den Rijn, PI Veenhuizen en PI Arnhem) en in de tbs-klinieken en justitiële jeugdinrichtingen startte een proef met bezoek achter plexiglas. Die proef verliep goed: justitiabelen en bezoekers hielden zich aan de regels en waren blij dat zij elkaar weer konden ontmoeten. Sander Dekker, minister voor Rechtsbescherming, besloot op basis van de resultaten van die proef de maatregelen voor bezoek verder te verruimen.

Met ingang van 16 juni 2020 mogen justitiabelen in alle penitentiaire inrichtingen, die de benodigde maatregelen hebben getroffen om bezoek verantwoord toe te laten, gedurende maximaal één uur per week één bezoeker ontvangen. Ook mogen bezoekers per die datum één kind in de leeftijd tot en met 4 jaar meenemen, dat tijdens het bezoek op schoot blijft zitten. Dit geldt ook voor ingeslotenen in detentiecentra voor vreemdelingenbewaring.

Het bezoek in de tbs-klinieken en justitiële jeugdinrichtingen wordt per 30 juni 2020 geleidelijk uitgebreid van twee naar drie uur in de week. Bij de justitiële jeugdinrichtingen wordt het mogelijk dat ook anderen dan de ouders/wettelijk vertegenwoordigers op bezoek komen.

Bezoek van reclassering, gemeenten en vrijwilligersorganisaties vindt voorlopig zoveel mogelijk digitaal plaats. Bezoek van advocaten was al mogelijk en blijft dat ook.

Twitternieuws DJI @DJI_detentie