Algemene bezoekregels

Hier vindt u algemene regels over het bezoeken van een relatie in een inrichting. Per locatie kunnen deze regels verschillen. Voor de specifieke regels kunt u contact opnemen met de inrichting die u wilt bezoeken.

Algemeen

Een gedetineerde heeft recht op ten minste 1 uur bezoek per week. Per keer kan slechts een beperkt aantal personen op bezoek. Kinderen jonger dan 12 jaar krijgen alleen toegang onder begeleiding van een volwassene. Voor een Extra Beveiligde Inrichting (EBI) geldt de leeftijdsgrens van 16 jaar. Kinderen onder de 16 jaar mogen daar alleen onder begeleiding van een volwassene naar binnen.

Bezoektijden

Alle inrichtingen hebben hun eigen bezoektijden; deze staan veelal vermeld op deze website bij de betreffende inrichting. Is dat niet zo, dan kunt u contact opnemen met de inrichting waar u op bezoek wilt.

Afspraak

De regels met betrekking tot bezoekafspraken kunnen per inrichting verschillen. Wilt u een locatie bezoeken, kijk dan bij de betreffende inrichting (zie homepage).
De inrichting kan bezoek om bepaalde redenen weigeren.

Legitimatie

Als u op bezoek komt moet u een geldig legitimatiebewijs kunnen tonen. Dit mag zijn een: paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of Europese identiteitskaart. Vanaf 14 jaar bent u verplicht zich te legitimeren.

Binnenkomst

De portiers controleren u en uw bagage op verboden spullen. Dit gebeurt door middel van een detectiepoort, scan-apparatuur en fouilleren.

Strafbaar binnenbrengen verboden voorwerpen

Per 1 november 2019 is het strafbaar om bepaalde voorwerpen binnen te brengen in een justitiële inrichting. Het gaat om voorwerpen als drugs, wapens, geld, explosieven, alcohol, informatiedragers en communicatiemiddelen. Personen die verboden voorwerpen de inrichting binnenbrengen kunnen op grond van deze bepaling worden gestraft met hechtenis van ten hoogste zes maanden of een geldboete van de derde categorie.

Drugscontrole

De invoer van alcohol en drugs is ten strengste verboden. Als bezoeker kunt u te maken krijgen met de volgende maatregelen om de beschikbaarheid van drugs zo veel mogelijk tegen te gaan:

  • iedere bezoeker ondergaat een strenge toegangscontrole bij binnenkomst, ook bagage gaat door een röntgenapparaat.
  • de bezoekruimten van gesloten inrichtingen zijn zo ingericht dat er goed toezicht is en dat lijfelijk contact alleen beperkt mogelijk is.
  • er worden drugshonden ingezet bij de ontvangst van bezoek en in bezoekersruimten, deze honden zijn speciaal opgeleid om drugs te ontdekken.

Meenemen goederen

Als u goederen wilt meenemen voor de gedetineerde, dan moet u dat van te voren aan hem melden. De gedetineerde moet namelijk zelf aangeven wat er voor hem wordt meegebracht. Niet-aangemelde goederen mogen niet naar binnen. Het inchecken van meegebrachte goederen kost tijd. Kom daarvoor ruim een kwartier van te voren bij de inrichting.

Wat mag u meenemen?

Kleding, schoeisel (zonder stalen neus), een beperkt aantal cd's, los kleingeld voor de frisdrank-, koffie- en snoepautomaat. Eén doorzichtig flesje drinken en wat losse spullen voor baby's tijdens het bezoek (na overleg met het personeel). Per locatie kunnen deze regels verschillen. Voor de specifieke regels kunt u contact opnemen met de inrichting die u wilt bezoeken.

Wat mag u niet meenemen?

Jassen, vesten, losse blazers, tassen, hoeden, petten, zonnebrillen, rookwaren (het is tijdens het bezoek verboden te roken), piepers/telefoons, camera's en portemonnees.  Uiteraard is ook de invoer van alcohol en drugs ten strengste verboden.

Kledingvoorschriften

U dient zich te allen tijde correct te kleden. Voor vrouwen geldt geen doorzichtige kleding en voor mannen geen ontbloot bovenlichaam of een te korte broek.

Lichamelijk contact

Afgezien van een korte begroeting en kort afscheid is verder lichamelijk contact niet toegestaan.

Verbod gezichtsbedekkende kleding

Per 1 augustus 2019 is het verboden om in het openbaar vervoer en in gebouwen en bijbehorende erven van onderwijsinstellingen, overheidsinstellingen en zorginstellingen kleding te dragen die het gezicht geheel bedekt of zodanig bedekt dat alleen de ogen onbedekt zijn, dan wel onherkenbaar maakt. Dit geldt dus ook voor de inrichtingen en gebouwen van DJI. Zowel voor bezoekers als voor justitiabelen. Particuliere inrichtingen vallen hier ook onder. Meer informatie leest u hier.