Justitiabelen

Informatie voor mensen die gedetineerd zijn of verblijven in een detentie- of uitzetcentrum of een forensisch psychiatrisch centrum en voor hun naasten.

Justitiabelen zijn alle mensen die bij DJI zijn ingesloten. Zij zijn gedetineerd in een penitentiaire inrichting (PI), een rijksjustitiƫle jeugdinrichting (RJJI) of zij verblijven in een detentie- of uitzetcentrum of een forensisch psychiatrisch centrum (FPC). Bent u justitiabele of kent u een justitiabele en wilt u meer informatie over het verblijf in een van onze inrichtingen? Klik dan op een van de onderwerpen hieronder.